Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamionek - więcej ...

 

Wizja wsi:  „Kamionek – wieś estetyczna, z korzeniami, pielęgnująca tradycję” 

1.    Położenie, liczba ludności

Kamionek - wieś położona na terenie gminy Gogolin. Obejmuje obszar 1578,11ha, głównie są to pola uprawne otoczone lasem. Sołectwo Kamionek położone jest na skraju Wyżyny Śląskiej. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. miejscowość zamieszkuje 616 osób. 

Brak opisu obrazka 

2.    Walory krajobrazowo – przyrodnicze i zabytki

Na terenie miejscowości znajduje się wzniesienie Szpica (256,3 m n.p.m.) oraz rezerwat przyrody “Kamień Śląski”, w którym rośnie rzadki gatunek drzewa o nazwie jarząb brekinia. W centrum wsi znajduje się staw z zabytkową studnią pochodzącą prawdopodobnie z czasów średniowiecznych. Studnia jest cembrowana kamieniem, wybudowana prawdopodobnie przez pierwszych mieszkańców. Z historią studni związany jest również zwyczaj dorocznej pielgrzymki do Ujazdu.

Brak opisu obrazka

3.    Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Na terenie wsi działa szereg zakładów usługowych oraz Restauracja "Kasztelanka". 

 Brak opisu obrazka  

4.    Infrastruktura wsi:

a)    społeczna 

Sołectwo ma do dyspozycji pomieszczenie, które pełni funkcję świetlicy środowiskowej oraz plac zabaw dla dzieci. Posiada pełnometrażowe boisko sportowe, przy którym mieści się szatnia z prysznicami, a także bibliotekę (filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie). Od 2006 r. na terenie Kamionka funkcjonuje Dom Spokojnej Starości św. Barbary.

Brak opisu obrazka

  Brak opisu obrazka 

b)    techniczna

Przez Kamionek przebiega droga powiatowa łącząca Krapkowice z Kamieniem Śląskim oraz drogi gminne. Wieś jest skanalizowana (od 1995 r.), posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i telekomunikacyjną, oświetlenie ulic, a także sklep spożywczy.

5.   Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek

Ludowy Klub Sportowy Huragan Kamionek

Koło DFK Kamionek (Mniejszość Niemiecka)

Brak opisu obrazka 

6.  Odnowa wsi w sołectwie

Sołectwo Kamionek przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim w 2003 r. Przystąpienie do programu spowodowało znacznie większe zaangażowanie mieszkańców wsi o dbałość posesji i wizerunek miejscowości. Przy wjazdach do Kamionka powstały cokoły kamienne z nazwą miejscowości, skwery oraz miejsce spotkań mieszkańców. W 2007 r. zawiązuje się Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Kamionek, które od 2008 r. prowadzi przedszkole stowarzyszeniowe. Budynek w którym funkcjonuje został wyremontowany i przekazany placówce przez Gminę Gogolin. W ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w 2009 r. wieś otrzymała środki na realizację projektu „Stworzenie ogólnodostępnej sali multimedialnej z Internetem”. Projekt zakładał stworzenie świetlicy z dostępem do sieci komputerowej i bezprzewodowego Internetu oraz dwóch ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z wielofunkcyjnym urządzeniem pełniącym rolę drukarki sieciowej. Świetlica umożliwia więc korzystanie z sali multimedialnej, edukację dzieci i młodzieży, umożliwia również mieszkańcom spotkania, a także organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje. Istnieje możliwość e-learningu i warunki do podjęcia telepracy. W 2010 r. stowarzyszenie wnioskowało do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny, o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania „Optymalne zagospodarowanie istniejących walorów turystycznych i rekreacyjnych w aktywnym, edukującym się społeczeństwie informacyjnym”. Założenia projektowe zakładały stworzenie miejsca atrakcyjnego wizualnie i miejsca bezpiecznego. W ramach zadania zmodernizowano plac, wymieniono zużyty sprzęt na nowy (karuzele, huśtawki, piaskownice), a także przygotowano odpowiednio teren pod inwestycję. Przy współudziale Gminy powstał projekt zagospodarowania terenu wokół stawu wiejskiego. Miejsce to stanowi centrum wsi i jest obecnie wizytówką miejscowości, pełni zarazem funkcję centrum spotkań mieszkańców.

 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

7.    Parafia

Kościół filialny  pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kamionku – parafia Kamień Śląski. Proboszczem parafii jest ks. Arnold Nowak.

Brak opisu obrazka

8.    Imprezy kulturalne

Sołectwo Kamionek posiada szeroki wachlarz propozycji imprez kulturalnych:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

9.Gastronomia i hotele

 Restauracja „Kasztelanka” tel. +48 77/ 467 11 57; +48 77/ 467 12 58.

 

 Więcej informacji na stronie internetowej www.kamionek.pl

Wersja XML