Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dąbrówka - więcej ...

 Wizja wsi: ,,Porządek i praca Dąbrówkę wzbogaca. Kwiaty i aleja lipowa to naszej wsi ozdoba” 

1.     Położenie, liczba ludności

Dąbrówka - najmniejsza wioska w gminie Gogolin położona przy trasie Gogolin – Strzelce Opolskich. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Dąbrówkę zamieszkuje 195 mieszkańców. Stale obserwuje się ujemny przyrost naturalny i migrację na Zachód.

2.     Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Wieś jest położona w obrębie parku Krajobrazowego Góra św. Anny. Na terenie miejscowości znajduje się wzniesienie Szpica (256,3 m n.p.m), występują głównie pola uprawne, lasy i łąki. Na terenie sołectwa znajduje się podziemny zbiornik wodny ,,Trias”, ponadto występują gleby brunatne wytworzone z piasków gliniastych i słabogliniastych, podłoże stanowi kamień wapienny i piasek.

Architektura wiejska - typowe zabudowania gospodarstw wiejskich nawiązują do tradycji domów śląskich.

Zabytki - jedynym zabytkiem na terenie wsi jest prywatny budynek mieszkalny wraz  z zabudowaniami gospodarczymi.

3.   Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Na terenie wsi działa prywatna firma mTP Met-Plast Sp. z o.o. Firma zajmuje się obróbką metali i produkcją odlewów z tworzyw sztucznych. Istnieją trzy prywatne gospodarstwa ogrodnicze, zajmujące się produkcją kwiatów ciętych, rabatowych, doniczkowych, krzewów ozdobnych i sadzonek warzyw.

4.   Infrastruktura wsi

Przez Dąbrówkę przebiega droga wojewódzka 409 relacji Krapkowice - Strzelce Opolskie, droga powiatowa relacji Krapkowice - Zdzieszowice oraz drogi gminne, bite i utwardzone. Od 1995 r. sołectwo posiada sieć energetyczną i telekomunikacyjną (dostęp do Internetu), sieć wodociągową ( w tym hydranty) i kanalizację deszczową. Dobry dojazd PKS na linii Krapkowice - Strzelce, Krapkowice -Kędzierzyn.

5.   Organizacje pozarządowe funkcjonujące  w sołectwie

StowarzyszeniaKraina Białej Damy” Zakrzów - Dąbrówka.

6.   Odnowa wsi w sołectwie

W 2006 r. Sołectwo Dąbrówka przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. Bardzo ważnym elementem programu jest chęć działania mieszkańców na rzecz sołectwa i dbanie o jego rozwój. Dąbrówka jest stosunkowo małym sołectwem, w związku z tym łączy swoje siły z pobliskim sołectwem Zakrzów. Sołectwa wspólnie realizowały projekt „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego”. Realizacja tego zadania zintegrowała mieszkańców obu sołectw, którzy w ramach posiadanych możliwości wykonali znaczną część inwestycji. Program Odnowa Wsi wzmacnia proces rozwoju obszarów wiejskich, zwiększa aktywność mieszańców i zaowocował w 2010 r. powstaniem Stowarzyszenia „Kraina Białej Damy” skupiającym mieszkańców Zakrzowa i Dąbrówki.

Brak opisu obrazka  

7.     Parafia 

W przeszłości wieś należała do parafii w miejscowości Wysoka, obecnie należy do parafii w Jasionej, gdzie proboszczem jest ks. Franciszek Augustyniok. Patronem Dąbrówki jest św. Jan Nepomucen. W centrum wioski znajduje się kaplica pod jego wezwaniem zbudowana w latach 30. XX w.

Brak opisu obrazka

 

8.     Imprezy kulturalne

Sołectwo posiada bogaty program imprez kulturalno - rozrywkowych:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.dabrowka.org

Wersja XML