Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chorula - więcej ...

 

 Wizja wsi: „Chorula - wieś zadbana z miejscem do aktywnego wypoczynku i rekreacji, kultywująca tradycje ludowe, z dobrym zapleczem gastronomiczno - usługowym. Posiadająca liczne organizacje społeczne działające na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju wsi” 

1.  Położenie, liczba ludności

Chorula – sołectwo położone nad rzeką Odrą, które od 1973 r.  należy do gminy Gogolin. Na dzień 31.12.2011 r. liczba mieszkańców wsi wynosiła 596 mieszkańców.

2.  Walory krajobrazowo – przyrodnicze 

Chorula leży na skraju pasa bogatych złóż wapienia. W miejscowości występują gleby piaszczyste, gliniaste z podłożem kamienia wapiennego i piasku. W sołectwie znajduje się park, w którym występują chronione prawem gatunki roślin i drzew: tulipanowiec amerykański, platany, stary wiąz, lipa drobnolistna, a także egzemplarz igliczni trójcieniowej. Na terenie miejscowości znajduje się Cementownia „Górażdże” SA powstała w 1977 r. na gruntach należących do PGR-u. Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw. Jej działalność obejmuje trzy linie biznesowe: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. Spółki Grupy Górażdże należą do międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, jednego z największych na świecie producentów cementu i innych materiałów budowlanych.

Brak opisu obrazka

3.    Przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Brak opisu obrazka

4.     Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

Dzieci z miejscowości Chorula uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni, gdzie mieści się szkoła i przedszkole, gimnazjaliści do Publicznego Gimnazjum w Gogolinie. Na terenie wsi znajduje się boisko sportowe, bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz biblioteka - filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka

b)    techniczna

W Choruli funkcjonuje sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 423. Sołectwo położone jest w bliskości większych miast: Gogolin (8 km), Krapkowice (7 km), Opole (18 km). Na terenie sołectwa znajdują się dwa sklepy spożywcze.

5.    Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość” w Choruli.

Klub Sportowy Magnum Chorula.

6.     Odnowa wsi w sołectwie

Sołectwo Chorula w 2004 r. przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. W 2009 r. w miejscowości powstało centrum wsi, jako miejsce spotkań mieszkańców, w tym też Centrum Aktywacji Wiejskiej. W 2010r.,  z inicjatywy Burmistrza Gminy Gogolin i mieszkańców wsi, ukonsty­tuowało się i zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość”, otwarte dla wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka

7.     Parafia

Kościół p.w. Trójcy Świętej - filia parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich, obecnie znany jako katedra „dwóch papieży”. Od niepamiętnych czasów Chorula należała do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Otmęcie. W 1925 r. utworzono parafię w Kątach Opolskich. Pierwsze starania w celu wybudowania kościoła w Choruli podjęte zostały w latach 80. XX w., a ich inicjatorem był ks. Gerhard Sobotta. Pod koniec 1985 r. prace związane z budową kościoła miały się ku końcowi. Poświęcenie dzwonów odbyło się 3 maja 1986 r., w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Proboszczem parafii jest ks. Krzysztof Pagór.

Brak opisu obrazka

8.     Imprezy kulturalne

Sołectwo Chorula posiada bogaty program imprez kulturalno-rozrywkowych:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.chorula.pl

Wersja XML