Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O konkursie Piękniejsza Gmina Gogolin

Burmistrz Joachim Wojtala ogłosił konkurs, mający na celu aktywizację mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Konkurs pozwoli wyłonić najaktywniejsze sołectwo lub dzielnicę w gminie Gogolin, najbardziej kreatywną grupę liderów i sołtysa.

Z inicjatywy burmistrza opracowano regulamin konkursu, który został omówiony w ramach komisji i przedstawiony na sesji Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli żadnych uwag i jednogłośnie przyjęli przedstawiony dokument. Konkurs „Piękniejsza Gmina Gogolin” - „Na najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnicę, grupę liderów i kreatywnego sołtysa/ przewodniczącego zarządu dzielnicy w gminie Gogolin” ma na celu aktywizację mieszkańców, a szczególnie wspieranie działań na rzecz własnego środowiska oraz ocenę zdolności do samoorganizacji.
W ramach konkursu zostaną ocenione przedsięwzięcia w następujących obszarach działań: promocja,  ekologia, aktywność, innowacyjność, zagospodarowanie przestrzeni, działania w ramach Akcji Wieś Przyszłości, wolontariat, oceniona zostanie również jakość i umiejętność prezentacji dorobku sołectwa lub dzielnicy.
Ocena konkursowa obejmuje działania mieszkańców sołectw i dzielnic od stycznia 2011 do 31 maja 2014 r.
Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli sołectw i dzielnic oraz dwóch członków wskazanych przez burmistrza dokona pierwszej oceny pod koniec 2011 r. Łącznie, pula nagród wynosi 275 000 zł.
 
Nagroda dla najbardziej aktywnych sołectw/ dzielnic
(nagrody na wydatki inwestycyjne)
 
I miejsce -100 000 zł brutto
II miejsce -75 000 zł brutto
III miejsce – 50 000 zł brutto
Wyróżnienie – 20 000 zł brutto
 
Nagroda dla najbardziej aktywnych grup liderów
(nagrody na przedsięwzięcia niematerialne)
 
I miejsce – 7 000 zł brutto
II miejsce – 5500 zł brutto
III miejsce – 3500 zł brutto
Wyróżnienie – 1500 zł brutto
 
Nagrody rzeczowe dla najbardziej kreatywnych sołtysów/przewodniczących zarządów dzielnic
 
I miejsce – 3000 zł brutto
II miejsce – 2000 zł brutto
III miejsce – 1500 zł brutto
Wyróżnienie – 1000 zł brutto

 

Do komisji konkursowej można zgłaszać członka komisji do 31 maja 2011r. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu, a do konkursu można zgłaszać sołectwo / dzielnicę do 20 czerwca 2011 na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pan Krzysztof Reinert Koordynator Programu Odnowa Wsi we Gminie Gogolin tel. 77 40 76 822 lub e-mail
W załączeniu kopia zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu oraz regulamin konkursu.
 
PDFregulamin konkursu do uchwaly_22_04_2011_pop.pdf
PDFzarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.pdf
Wersja XML