Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe władze stowarzyszenia Okaż Serce

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” wybrali nowe władze na III kadencję. Walne zebranie było również okazją do podsumowania minionego pięciolecia.

Sprawozdanie przedstawione przez prezesa Marię Klimowicz nie pozostawia wątpliwości, iż jest to jedna z najbardziej dynamicznych organizacji w gminie. Działając zgodnie ze statutem, stowarzyszenie udzieliło wydatnej pomocy rodzinom, osobom chorym i samotnym, wiele przedsięwzięć przygotowano także z myślą o dzieciach. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. W kolejnej części zebrania przystąpiono do wyborów, decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powiększono skład zarządu, z pięciu do siedmiu osób. W latach 2015-2019 skład Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” będzie następujący:

 1. Gizela Sapok – prezes
 2. Izabela Olczyk – wiceprezes
 3. Beata Kowalczyk – skarbnik
 4. Ewa Bury – sekretarz
 5. Krystian Komander – członek
 6. Marta Wiora- członek
 7. Joanna Bassek – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Hanna Urbanowicz - przewodnicząca
 2. Waltrauda Wicher
 3. Lidia Herok

Burmistrz Joachim Wojtala oraz Krystian Komander - członek zarządu stowarzyszenia złożyli ustępującej prezes M. Klimowicz podziękowania za dekadę społecznej działalności. Do stowarzyszenia przyjęto kolejnych 11 członków. Nawiązując do działalności stowarzyszenia, burmistrz J. Wojtala poinformował o planowanej na czerwiec br. akcji pomocy dla mieszkańców zaprzyjaźnionego Mikołajowa na Ukrainie, zachęcił również do promowania działalności stowarzyszenia i pozyskiwania kolejnych członków.

 

 

Wersja XML