Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 czwartek   AKTUALNOŚCI 23-09-2021   

 Numer  telefonu Hali Sportowej: 774666249

Brak opisu obrazka


   JARMARK  WIELKANOCNY  25.03.2012r.   

Brak opisu obrazka


 KWIATEK DLA KAROLINKI - 11.03.2012r. 

Brak opisu obrazka


     ENEJ - 10.03.2012r.  

 Brak opisu obrazka


 

VII  HALOWY TURNIEJ PIŁKI  NOŻNEJ  DRUŻYN STRAŻACKICH O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO - GMINNEGO ZOSP RP W GOGOLINIE  25.02.2012r.

Brak opisu obrazka

 


      GALA KARNAWAŁOWA 11.02.2012r.     

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka


       V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO       

 Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI  11.11.2011r.

Brak opisu obrazka

wyniki na zakładce; tenis stołowy


 

24.05.2011r.

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


 

02.04.2011r. TURNIEJ W ZAPASACH 

Brak opisu obrazka


II Spotkanie Integracyjne

Stowarzyszenia  Nasz Karłubiec  13.03.2011r.

Brak opisu obrazka


 

Muzyczny upominek dla Karoliny 06.03.2011r.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


VI  HALOWY TURNIEJ PIŁKI  NOŻNEJ  DRUŻYN STRAŻACKICH                    O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO - GMINNEGO               ZOSP RP W GOGOLINIE  26.02.2011r.

Brak opisu obrazka


 

12.02.2011r. - TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ MINISTRANTÓW

O PUCHAR DZIEKANA DEKANATU KAMIEŃ ŚLĄSKI

Brak opisu obrazka


 

Zajęcia modelarzy z KDK

Brak opisu obrazka


 

 Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka
SYLWESTER 2010

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka


 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

 


III MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ IM. B. I Z. BLAUTÓW

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ TRAMPKARZY 20.11.2010r.

Brak opisu obrazka
 


 

III TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY'S

O PUCHAR  KAROLINKI 13.11.2010r.

Brak opisu obrazka


IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 11.11.2010R.

Brak opisu obrazka
wyniki i zdjęcia na tenis stołowy

 


 

GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI  NOŻNEJ TRAMPKARZY 06.11.2010r.

  Brak opisu obrazka
                                                              


 

    Spotkanie  Integracyjne

          Stowarzyszenia Nasz Karłubiec 24.10.2010r.

          Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka          

 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 08.05.2010r.

Brak opisu obrazka
 

 


 
 
 

      ZMIANA !!!     

ŚCIANA WSPINACZKOWA

   CZYNNA   

WTOREK GODZ. 1650 - 1950

CZWARTEK GODZ. 1750 - 2050

 


 

 

  SPORTOWCY  ZIEMI  GOGOLIŃSKIEJ   

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

  

 

SALA  BILARDOWA  CZYNNA  OD 23.02.2009r.   REZERWACJA  STOŁU TEL.0 785 086 871 

Brak opisu obrazka
 


ZARZĄDZENIE  Nr Or I 0151-89/2008

Burmistrza Gogolina

z dnia 30 grudnia 2008r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt2     ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),  

 Burmistrz Gogolina zarządza co następuje:

 

§ 11

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            Ustala   się   ceny   za korzystanie                                                                                                                                                                                                z Hali Sportowej im. Bernarda i Zygfryda Blautów
w Gogolinie w następującej wysokości:

 

1.

Korzystanie z całej hali z natryskami na 1 godzinę zegarową

80,00 zł

2.

Korzystanie z całej hali z natryskami na 2 godziny zegarowe

144,00 zł

3.

Korzystanie z całej hali bez natrysków na 1 godzinę zegarową

65,00 zł

4.

Korzystanie z całej hali bez natrysków na 2 godziny zegarowe

117,00 zł

5.

Korzystanie z 1/3 hali z natryskami na 1 godzinę zegarową

27,00 zł

6.

Korzystanie z 1/3 hali bez natrysków na 1 godzinę zegarową

22,00 zł

7.

Korzystanie z pomieszczeń salki gimnastyki korekcyjnej z natryskami za 1 godzinę zegarową

40,00 zł

8.

Korzystanie z pomieszczeń salki gimnastyki korekcyjnej bez natrysków za 1 godzinę zegarową

30,00 zł

9.

Korzystanie z siłowni na 1 godzinę zegarową

5,00 zł

10.

Korzystanie z siłowni na 4 godziny zegarowe w miesiącu (karnet)

16,00 zł

11.

Korzystanie z siłowni 30 dni (karnet)

32,00 zł

12.

Korzystanie ze stołu do tenisa stołowego na 1 godzinę zegarową

6,00 zł

13.

Korzystanie ze ściany wspinaczkowej na 2 godziny zegarowe

7,00 zł

14.

Korzystanie z stołu  bilardowego  za 55 minut

10,00 zł

15.

Korzystanie z całej hali z natryskami w ramach zajęć wychowania fizycznego dla szkół gminy Gogolin za godzinę zegarową

40,00 zł

 

§ 12

Traci moc zarządzenie Nr Or I 0151-15/2008 Burmistrza Gogolina z dnia 25 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów       i  urządzeń użyteczności publicznej.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2009r.


 


 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

 


 

 

 

 

 

Wersja XML