Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Boiska Orlik 2012

 Brak opisu obrazka

 

ZAPRASZAMY  DO KORZYSTANIA

Z BOISK KOMPLEKSU SPORTOWEGO

"ORLIK 2012"  

tel. kontaktowy do animatorów Orlika : 790 414 110

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
KOMPLEKS  BOISK„ ORLIK  2012” W GOGOLINIE

 1. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest własnością Gminy Gogolin, oddaną  w zarządzanie Zespołowi Rekreacyjno-Sportowemu w Gogolinie.
 2. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 4. Kompleks czynny jest w następujących terminach:
  w dniach od poniedziałku do piątku:
  - od godz.8°°do 15°° - pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkół  w  Gogolinie oraz innych szkół z terenu Gminy Gogolin;
  - od godz.16°°  do 22°°  – obiekt dostępny dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych;
  w dniach sobota – niedziela:
  - od godz. 1000 do 2200 (sobota i niedziela)– kompleks dostępny dla wszystkich chętnych
 5. W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram zajęć.
 6. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa trener środowiskowy – koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie.
 7. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje  trener środowiskowy.
 8. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 9. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie  w 100% wartości zniszczeń.
 10. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia trenerowi środowiskowemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie zmienne – sportowe z płaską podeszwą
 12.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z  przeznaczeniem  bezwzględnie zakazuje się:
  - przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu  lub innych środków odurzających,
  - wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji  żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,
  - wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  - wnoszenia i używania na płytach boisk sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem -rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecięcych itp.,
  - zaśmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających,  żucia gumy,
  - zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów,
  - przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajęciach,
  - przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
  - niszczenia sprzętów i płyt boisk,
  - wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
 13. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie trenera środowiskowego zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 14. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu.
 15. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren obiektu.

Podpisał: Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie

 

 

Brak opisu obrazka                                                  Brak opisu obrazka

 

PRZYPOMINAMY O ZAKŁADANIU ODPOWIEDNIEGO OBUWIA

Brak opisu obrazka

 

PLAN ZAJĘĆ BOISKO TRAWIASTE

 

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

PONIEDZIAŁEK

 

 

 MKS   U-10                            

Gogolin

MKS

Gogolin tramkarze/dziewczyny

Gogolin juniorzy

MKS Gogolin seniorzy

 

WTOREK

 

 

MKS Gogolin

U-11

 

 

 

  

 

 

 

ŚRODA

 

 

MKS Gogolin

U-10/11       

MKS

dziewczyny

MKS

Gogolin seniorzy B

LZS kamionek

seniorzy

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

MKS Gogolin

U-10

 

 

PIĄTEK

 

 

MKS Gogolin

U12

LZS Kamionek

 

LZS

Chorula

 

SOBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny wolne, do rezerwacji

Godziny zarezerwowane

Godziny wolne, ogólno dostępne

Wersja XML