Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klub Karate-Do ENSO

Klub Karate-Do "Enso" istnieje pod tą nazwa od 2.10.1991 roku. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany jako Stowarzyszenie Sportowe.

 

 

Brak opisu obrazka


      Siedziba klubu.


Zespół Szkól Sportowych Nr 1 w Krapkowicach na os. XXX-lecia Nr 24
Początki i rozwój


    Jednak początki istnienia Klubu sięgają lat osiemdziesiątych , bo wcześniej jako sekcja TKKF istniał od roku 1980. Osobą która jako pierwsza zaczęła prowadzić zajęcia był Krzysztof Lenartowicz. To on w Krapkowicach założył grupę ćwiczących karate pobierając nauki w opolskim Klubie. Zajęcia wtedy odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 2 na os. 1000-lecia. Kiedy na treningi zawitała Jolanta Mizio przejęła prowadzenie zajęć ponieważ posiadała wyższy stopień od Lenartowicza. Zarejestrowana jako Sekcja sportowa Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej propagowała zajęcia Karate Shotokan. W tym czasie Sztuki walki między innymi ze względu na popularność jaką zdobył sobie film Wejście smoka, przeżywały swój rozkwit. Na zajęcia przychodziło bardzo wielu młodych ludzi spragnionych zgłębić tajniki tej niecodziennej dyscypliny. Zdobywając informacje na temat karate na seminariach organizowanych wtedy głownie w jednym z większych ośrodków karate w Zielonej Górze prowadzonych pod kierunkiem Mariusza Romińskiego wcielała je w życie nauczając swych następców. Nie sposób tu nie wspomnieć o Andrzeju Ościsławskim (Sizar), który jako jeden z osób posiadających wtedy wyższy stopień (3 kyu) pomagał w prowadzeniu zajęć, niestety wyjazd na stałe do Niemiec pozbawił sekcję dobrego nauczyciela.

 

Brak opisu obrazka


 

Przemiany

    Kiedy w roku 1985 Jolanta Mizio przeprowadziła się do Prudnika prowadzenie sekcji spadło na barki Andrzeja Kaźmierczaka i Janusza Bajorek.W roku 1987 nastąpił jednak rozłam na dwie sekcje. Kaźmierczak zaczął prowadzić swoją szkołę a Janusz Bajorek wraz z Dariuszem Jasionkiem i Zdzisławem Tupko pozostali wierni Karate Shotokan i prowadzili wspólnie zajęcia. Utrzymywane dobre stosunki z Klubem Karate LKS Zarzewie Prudnik gdzie trenowała Jolanta Mizio żona Tadeusza Brudniaka, który prowadził wtedy Klub na wysokim poziomie pozwoliły na właściwy rozwój Sekcji z Krapkowic. Karate w Polsce przezywało swój wielki rozkwit. Działający od roku 1980 Polski Związek Karate skupiał w swych szeregach coraz więcej klubów rozwijających się na terenie całego kraju.

Brak opisu obrazka


 

Powstanie i pierwsze kroki klubu "ENSO"


Zaczęto organizować zawody w Karate Shotokan. Zawodnicy z sekcji Krapkowickiej dzięki dobrym układom z Klubem z Prudnika startowali w swych pierwszych zawodach sportowych, jednak ich osiągnięcia były wpisywane na konto Klubu prudnickiego.Wtedy to z inicjatywy Janusza Bajorek i Dariusza Jasionka doszło do zarejestrowania Klubu sportowego pod nazwą ENSO i rejestracji w Polskim Związku Karate, co dało możliwości pełnoprawnego udziału w zawodach sportowych do rangi Mistrzostw Polski włącznie. W czasie wyboru pierwszych władz klubu Prezesem został Janusz Bajorek. Kiedy Dariusz Jasionek wyjechał na stałe do Niemiec zajęcia wspólnie prowadzili Janusz Bajorek oraz Zdzisław Tupko, jednak ich współpraca nie trwała zbyt długo i w roku 1994 Zdzisław Tupko odszedł z Klubu. Od tego czasu osobą która sprawowała nadzór i prowadziła klub Karate-Do Shotokan ENSO jako instruktor i prezes był Janusz Bajorek. Wiele razy zawodnicy klubu startowali w zawodach sportowych osiągając coraz to lepsze wyniki. Nie był to jednak koniec rozwoju drogi Sztuk Walki Krapkowickiego ENSO.

Brak opisu obrazka


 

Szerokie horyzonty


    W roku 1999 Klub Karate-Do Shotokan za udziałem Janusza Bajorek przystąpił do kolejnej ogólnokrajowej Federacji Sztuk Walki - Polskiego Związku Sportu BUDO, która dawała lepszą perspektywę przyszłości Klubu i stwarzała większe możliwości rozwoju. Zmieniono wtedy nazwę na Klub Karate-Do ENSO Krapkowice i odstąpiono od uprawiania tylko Karate Shotokan ze względu na fakt że federacja BUDO skupiała wiele odłamów Sztuk Walki i w Klubie coraz częściej zaczęto sięgać do głębszych korzeni Dalekowschodnich Sztuk Walki. Obrana przez Janusza Bajorek droga rozwoju okazała się trafną ,ponieważ Klub osiągał coraz to lepsze wyniki w rywalizacji sportowej i był bardziej znany w kraju. Mając na uwadze cały dorobek zawodniczy i instruktorski zarząd Polskiego Związku Sportu Budo po zaliczeniu egzaminu na 4 Dan w grudniu 2000 roku zaproponował Januszowi Bajorek objęcie stanowiska Szefa Stylu Karate-Do ,która to funkcja uprawniała go do nadzorowania i rozwoju tego stylu w Związku oraz Przewodniczenia Komisji do egzaminowania na stopnie Mistrzowskie. 

 

 

 

Treningi

W klubie"ENSO" trenujemy :

Karate-Do ,Taekwon-Do oraz Ju-Jitsu,w czterech sekcjach :

 

·                           Gmina Krapkowice - Zespół Szkół Sportowych w Otmęcie na os. XXX-lecia

·                           Gmina Gogolin - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie

·                           Gmina Strzeleczki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komornikach

·                           Gmina Głogówek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szonowie

 

 

Organizujemy Zawody Sportowe i festyny rekreacyjno-sportowe, pokazy sztuk walki, uczestniczymy w zawodach na szczeblu lokalnym ,krajowym i międzynarodowym w miarę możliwości finansowych, uczestniczymy również w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje.

 

Karta historii Klubu Karate-Do ENSO jest cały czas otwarta i nie zamyka się na nowe możliwości rozwoju. Uzyskane wyniki sportowe pozwoliły nam na wypracowanie wysokiej pozycji w kraju i poza jego granicami dlatego.

 

 

...strona oficjalna   http://www.karate-enso.pl/

 

Wersja XML