Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Parlamentu Euroregionu

Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, burmistrz Joachim Wojtala wraz z burmistrzami i wójtami z Powiatu Krapkowickiego, uczestniczył w posiedzeniu Parlamentu, czyli najwyższego organu tej organizacji. Spotkanie było poświęcone głównie strategii rozwoju współpracy polsko – czeskiej w Euroregionie w latach 2014-2020.

Parlament zebrał się 17 kwietnia 2015r. w Jaseniku, gdzie wraz z prezesem Euroregionu Pradziad Petrem Procházką i Przewodniczącym Zarządu Euroregionu Pradziad Radosławem Roszkowskim obradowało 40 delegatów ze strony polskiej i czeskiej.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do podsumowania działalności Euroregionu i oceny wyników działań w ramach współpracy transgranicznej. Przedstawiono informacje dotyczące stanu realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie, zaprezentowano dwa najlepsze  mikroprojekty realizowane przez stronę polską i czeską oraz wspólny projekt wszystkich euroregionów polsko – czeskiego pogranicza „EUROREGIO PL-CZ”. Przedstawiono także możliwości jakie daje Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG realizowany w ramach polityki spójności UE, służący zrównoważonemu rozwojowi i integracji.

 

 

Wiele uwagi poświęcono sprawom finansowym, omawiano m. in. przygotowania do nowego okresu programowania  2014-2020, a przede wszystkim dyskutowano nad realizacją kolejnych zadań mających na celu rozwój polsko – czeskiej współpracy transgranicznej. Uczestnicy otrzymali wiele dobrych wiadomości. Doktor Witold Wieczorek z Departamentu Współpracy Terytorialnej  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poinformował, iż przed samorządami i stowarzyszeniami, które posiadają czeskich partnerów i realizują współpracę transgraniczną, w najbliższych latach  otwierają się nowe możliwości. Do 2020r. będzie tam bowiem realizowany największy program transgraniczny w Unii Europejskiej. Na ten cel Unia przeznaczyła aż 226 mln euro z których będą finansowane przedsięwzięcia w czterech głównych obszarach: zarządzanie w sytuacji klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych, rozwój potencjału kulturowego i środowiskowego w celu tworzenia nowych miejsc pracy, edukacja i dalsze kształcenie mające na celu podnoszenie kwalifikacji. Przekazano również informacje dotyczące kwot i warunków uzyskania wsparcia na działania w poszczególnych obszarach. 

Spotkanie w Jaseniku było również okazją do wręczenia Medali Honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju współpracy polsko – czeskiej. Wybór Jasenika jako miejsca posiedzenia Parlamentu Euroregionu Pradziad nie było przypadkowe. Uczestnicy spotkania zapoznali się bowiem z efektami zrealizowanego projektu pn. „Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w ramach czesko – polskiej współpracy transgranicznej”.

Wersja XML