Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia parafialne

Porządek Nabożeństw

5 – 13.04.2020 r.

NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ, 5.04.

    08.00 – Za + męża Ryszarda Gruchot, ++ Józefa i Marię Szynol, ++ teściów Jana i Martę Gruchot i dusze w czyśćcu cierpiące.

    10.00 – Za + męża Andrzeja Waloch, ++ teściów Ernę i Wernera Waloch, ++ ojca Eryka Pick i siostrę Brygidę Malcherczyk.

    15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 6.04.

    18.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Haliny Mućko z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz w intencji dzieci z rodzinami.

WIELKI WTOREK, 7.04.

     18.00 – Za + Emila Przybyła – ofiarowana od Róży Różańcowej.

WIELKA ŚRODA, 8.04.

    18.00 – Za + męża i ojca Pawła Blania, ++ rodziców Helenę i Augustyna Gruchot, ++ z pokrewieństwa Gruchot – Blania – Ledwig.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 WIELKI CZWARTEK, 9.04.

    18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. W intencji kapłanów oraz o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 10.04.

   15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego.

    18.00 – Liturgia Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA, 11.04.

    09.00 – Początek Adoracji   Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie.

    15.00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

    20.00 – Wigilia Paschalna – W intencji parafian.

NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWTANIE PAŃSKIE, 12.04.

08.00Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Wenszka oraz za ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Lasończyk, za + męża Alfreda Lasończyk oraz ++ rodziców Adamaszek – Lasończyk.

   11.30 – W intencji parafian.

   15.00 – Nieszpory z nowenną do Miłosierdzia Bożego.

   16.00 – W intencji parafian.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 13.04.

    08.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Wojciecha Knieżyk.

    10.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Piotra Krawiec oraz ++ z rodzin Krawiec – Okos.

    11.30 – W intencji parafian.

    16.00 – W intencji parafian.

 

Ogłoszenia parafialne:

 

1. Przypominam, że we Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. Liczba 5 osób jest nieprzekraczalna! Pełny tekst Dekretu Ks. Biskupa Andrzeja Czai jest na stronie internetowej Diecezji Opolskiej.

O g. 15.00 będzie  adoracja Najświętszego Sakramentu (może być tylko 5 osób) – rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia, a zakończymy odśpiewaniem Gorzkich Żali (g. 15.45). Adoracja będzie codziennie do Wielkiej Środy w g. 15.00 - 16.00 i od 17.30. do Mszy św. Gdyby jakaś grupa wiernych (do 5 osób) chciała adorować w innym czasie, to jestem gotów  wystawić Najświętszy Sakrament –  należy to wcześniej ustalić. Módlmy się dużo w tym czasie, słuchajmy mądrych rozważań, wspierajmy siebie,  pomagajmy osobom starszym i samotnym.

2. Poświęcone na Mszach św. palmy wystawione zostały w przedsionku kościoła i można je zabierać do domu (ewentualne ofiary na dzieła zespołu Caritas można składać do skarbony Św. Antoniego).

3. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota) włącznie czynności liturgiczne będą sprawowane bez udziału ludu (sine populo). Poza celebransem może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących, którzy mają być pełnoletni. W czasie obrzędów liturgicznych kościół będzie zamknięty. Dla uniknięcia trudności, kościół będzie zamknięty na godzinę przed rozpoczęciem celebracji. (Dekret Ks. Biskupa).

4. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek w ciągu dnia do syta. Zaleca się zachowanie abstynencji od pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej.

5. W Wielką Sobotę w g. 9.00 – 18.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie (w tym roku skromnym i symbolicznym). Będzie też można oddać hołd Krzyżowi lecz tylko przez przyklęknięcie lub głęboki pokłon (bez ucałowania!). Pamiętajmy, że w kościele może być jednocześnie tylko 5 osób – apeluję o wyrozumiałość, cierpliwość i sprawność.

      Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny – zachęcam do poświęcenia go w domu przez głowę rodziny („Droga do Nieba”, nr 78).

6. Wigilia Paschalna w tym roku będzie u nas celebrowana o g. 20.00 – bez udziału wiernych. Nie będzie poświęcenia wody.

7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pierwsza Msza św. o g. 8.00 – rozpocznie się od wystawienia Najświętszego Sakramentu i odśpiewania Te Deum. Pozostałe Msze św. będą o g. 10.00, 11.30 i 16.00. O g. 15.00 odprawione zostaną Nieszpory.

Według obecnych ustaleń od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego możliwa jest obecność 50 osób na Mszy św. (razem z kapłanem i służbą liturgiczną). Ale ze wzglądu na dynamiczną sytuację w kraju zarządzenia mogą ulec zmianie. Podaję więc dwie możliwości:

      A. przy liczbie 50 wiernych:

g. 8.00 – uczestniczy rodzina, która zamówiła intencję i chętni wg zgłoszenia;

g. 10.00 – uczestniczy rodzina, która zamówiła intencję i chętni wg zgłoszenia;

g. 11.30 – chętni wg zgłoszenia;

g. 16.00 – chętni wg zgłoszenia.

      B. przy liczbie 5 osób – o g. 8.00 i 10.00 tylko rodziny, które zamówiły intencję a na pozostałych parafianie wg. wcześniejszego zgłoszenia.

Od Wielkiego Piątku będą wystawione w kościele listy, na które będzie się można zapisywać na poszczególne godziny.

 

Praktyczne wskazówki przeżycia Triduum Paschalnego w domu.

 

Niedziela Palmowa:

- zrobić z gałązek palmę;

- wysłuchać przez kamerę, radio internetowe, bądź TV Mszę Świętą transmitowaną i przyjąć duchowo Komunię Świętą.

 

Wielki Czwartek:

- odczytać fragment Ewangelii (np. 13. i 14. rozdział Ewangelii według świętego Jana);

- odnaleźć obrazek Pamiątkę I Komunii Świętej (lub inny) i ustawić na stole;

- odmówić wspólnie modlitwę i przyjąć duchowo Komunię Świętą;

- wspólnie z domownikami zjeść kolację.

 

Wielki Piątek:

- zachować post ścisły - ilościowy i jakościowy;

- na stole ustawić krzyż wraz ze świecami lub zgromadzić się pod krzyżem zawieszonym na ścianie;

- odprawić razem nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

- odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi;

- odśpiewać pieśń o Krzyżu;

- uczcić Krzyż poprzez Adorację i przyjąć duchowo Komunię Świętą.

 

Wielka Sobota:

- nawiedzić Boży Grób - Kościół parafialny;

- przygotować pokarmy na stół wielkanocny;

- zaśpiewać pieśń wielkanocną;

- wieczorem przyjąć Komunię Świętą duchowo.

 

Niedziela Wielkanocna:

- Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

- pobłogosławić pokarmy na stół wielkanocny (Droga do Nieba nr 78);

- złożyć sobie wielkanocne życzenia

- zjeść wspólny posiłek;

- wziąć udział w transmitowanej Mszy Świętej;

- odśpiewać pieśni wielkanocne i przyjąć duchowo Komunię Świętą.

 

 

Przypomnę treść II i III przykazania kościelnego:

      II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
     III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

      Przyjęcie Sakramentu Pokuty nie jest związane z okresem wielkanocnym.  Przykazanie przyjęcia komunii św. wielkanocnej obowiązuje od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7.06.). Wielu parafian  było u spowiedzi i komunii św. podczas naszych rekolekcji parafialnych i trwa w stanie łaski uświęcającej. Wierzę, że po ustaniu zagrożenia epidemią będzie jeszcze można skorzystać ze spowiedzi i komunii św. Gdyby ktoś potrzebował spowiedzi w najbliższym czasie, to należy się na nią umówić. Przy obecnych zasadach niemożności gromadzenia się w  grupie powyżej 5 osób zorganizowanie spowiedzi przedświątecznej jest  praktycznie niemożliwe. Nie będzie też przed Świętami dodatkowego spowiednika.

      Z Dekretu Ks. Biskupa Andrzeja: Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla wielu w tym czasie akt żalu doskonałego. Dopuszcza ją w sytuacjach nadzwyczajnych Katechizm Kościoła Katolickiego (por. KKK 1452).

Można się posłużyć wzorem podanym poniżej:

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).
Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św.Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.


Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

 

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

 

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy

(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.
6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
8. Prośby

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

 

 

 

 

 

 

Wersja XML