Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Joachim Wojtala Przewodniczącym PSORW

W dniach 18-19 marca 2015r., w Gogolinie odbyło się spotkanie plenarne członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Wybrano również nowe władze, Przewodniczącym Prezydium PSORW został burmistrz Joachim Wojtala.

Do Gogolina przyjechało 25 burmistrzów, wójtów i przedstawicieli samorządów należących do Sieci, której przez ostatnie dwa lata przewodniczyła Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.  

Na zaproszenie burmistrza J. Wojtali, w gronie uczestników (w roli obserwatora)  był również Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera. Gmina Łodygowice czyni starania o włączenie do Sieci. Podczas dwudniowego spotkania koncentrowano się wokół trzech zasadniczych bloków tematycznych: funkcjonowanie PSORW i wybory prezydium, tworzenie „Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce” i wokół tematyki związanej z polityką senioralną. Ponadto podsumowano działalność w minionej kadencji i przyjęto plan działania na 2015r.

 

 

Idea i funkcjonowanie PSORW

Wojewoda Opolski, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE Ryszard Wilczyński inaugurując część poświęconą funkcjonowaniu  PSORW nawiązał do naczelnej idei wokół której skupiają się działania w ramach organizacji. Wskazał przy tym na bliskie relacje z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Przewodnicząca Anna Grygierek podsumowała również działalność PSORW w minionej  kadencji.  

Sprawy organizacyjne i wybory   

Ważną częścią spotkania była dyskusja na temat zaproponowanych zmian organizacyjnych oraz wybory przewodniczącego i prezydium PSORW. W kadencji 2015-2017 prezydium będzie pracować w następującym składzie: 

Sieć Najciekawszych Wsi

Utworzenie „Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce” to jedno z priorytetowych zadań zainicjowanych przez PSORW. Znaczenie tego przedsięwzięcia omówił wojewoda R. Wilczyński, który przedstawił również aktualne informacje na ten temat. Powyższe zagadnienie przedstawił również Wójt Gminy Dzierżoniów, Członek Prezydium PSORW Marek Chmielewski. Wskazał przy tym na potrzebę wykreowania produktu jakim jest właśnie sieć atrakcyjnych turystycznie wsi, o wysokich walorach kulturowych i odpowiednią bazą. Warto dodać, iż PSORW „wypracował” listę dwustu sołectw, które mogły ubiegać się o włączenie do SNW, z których po wstępnej ocenie eksperckiej dokonanej przez Operatora Sieci, na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, wyłoniono pięćdziesiąt. Kolejna etap weryfikacji zostanie zakończony do czerwca br. Planuje się, że w 2017r.  produkt jakim jest „Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce ” będzie na rynku turystycznym.

Polityka senioralna

Drugi dzień obrad zdominowała tematyka senioralna. Dyskusję zainicjował wojewoda R. Wilczyński omawiając ideę utworzenia „Sieci Wsi Przyjaznych Seniorom”. W nawiązaniu do tego tematu burmistrz J. Wojtala przedstawił szeroką prezentację pt. „Polityka senioralna w Gminie Gogolin”, gdzie omówił m. in. problem aktywizacji seniorów, ofertę Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora, inicjatywę pn. „Koperta Życia” i system ulg dla osób korzystających z Karty Seniora, ofertę senioralną Gminnego Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, samorządowego Domu Spokojnej Starości, zagadnienia związane z aktywnością seniorów  w czasie wolnym, ideę „Akademii Harmonii Życia”, planowane kompetencje Rady Seniorów i nowe koncepcje rozwiązań prosenioralnych w gminie.

Działania w zakresie polityki senioralnej w Gminie Dzierżoniów przedstawił również wójt M. Chmielewski, który szczególnie zaakcentował konieczność działań prosenioralnych opartych na więzi międzypokoleniowej. Po zakończeniu prezentacji samorządowcy dyskutowali o praktykach wspierania działań na rzecz seniorów. Motywem przewodnim tej dyskusji było stwierdzenie iż „…nie zawsze są potrzebne pieniądze, wystarczy dobry pomysł”.

Plan Działania PSOiRW na 2015r.

Uczestnicy spotkania przyjęli zaproponowany ramowy plan działania na bieżący rok. Wyznaczono wstępne terminy wyjazdów studyjnych: w czerwcu zaplanowano spotkanie w Gminie Hrubieszów, które będzie poświęcone tematyce związanej z tworzeniem wsi tematycznych a na jesieni w Gminie Cekcyn członkowie Sieci podejmą tematy związane z ekonomią turystyki.

Podsumowanie

Nowo wybrany Przewodniczący Prezydium PSOiRW, podsumowując spotkanie plenarne, wskazał na nowe możliwości jakie zaistniały dzięki utworzeniu Sieci, a szczególnie na cenną wartość jaką jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Podkreślił także znaczenie inicjatyw i aktywności oddolnych oraz umiejętność współdziałania mieszkańców w obrębie małych wspólnot jakimi są sołectwa i dzielnice. W podsumowaniu, w odniesieniu do działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, samorządowcy wskazali na aspekty historyczne i ogromne zmiany jakie zaszły na wsi w wyniku negatywnych procesów cywilizacyjnych i historycznych zawirowań. W związku z tym, ważne jest zachowanie tej substancji, którą się dysponuje i która może stanowić wielki potencjał dla lokalnych środowisk.

Wersja XML