Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Gimnazjum w Gogolinie

Brak opisu obrazka

Publiczne  Gimnazjum  im. A. Einsteina

w     G O G O L I N I  E

ul. Szkolna 19

47-320 Gogolin

TELEFON  +48  77  46 66 191

TELEFON / FAX  +48  77 46 66 294

         DYREKTOR  :  Pan Eugeniusz Zawieja 

oficjalna strona gimnazjum         :    www.gimnazjum.gogolin.com.pl

strona projektu hydroponika    :    http://hydroponika.net.pl/kolo/

Brak opisu obrazka

Rok szkolny 1935/ 36 zapisał się w historii Gogolina otwarciem nowej szkoły. Oto pod lasem, przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, dzieci otrzymały przestronny, nowoczesny budynek szkolny. Był on piętrowy, z suteryną, w której mieściło się mieszkanie, kuchnia, jadalnia i magazyny. Otrzymał, co było wówczas rzadkością, centralne ogrzewanie, które częściowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Ponieważ zbliżała się wojna, do której III Rzesza kroczyła z całą bezwzględnością totalitarnego, faszystowskiego państwa, budynek przygotowano tak, by mógł w razie konieczności zostać przekształcony na szpital.

Niewiele wiadomo o pierwszym okresie działalności szkoły. II wojna światowa spowodowała, że nie zachowały się dokumenty szkolne, a jedyny dokument świadczący o tym, że nauka w jej wnętrzu się odbywała to dziennik lekcyjny z roku szkolnego      1935/ 36, z którego w 1945 r. ktoś usunął pierwsze strony i wpisał nazwiska tych, którzy rozpoczęli jej powojenną historię.

Mimo to, chodząc po budynku, natrafiamy na ślady przeszłości. Obok wspomnianej części centralnego ogrzewania są nimi: wodotryski na parterze i I piętrze (niestety obecnie nieczynne, ale pisząca te słowa pamięta jeszcze, jak piła z nich wodę); stary zegar w sekretariacie gimnazjum – sterował on dzwonkami szkolnymi, a dziś czeka na hobbystę, który umiałby go przywrócić do życia; nieczynna łaźnia w suterynie – dziś magazyn; drzwi do sal lekcyjnych, które już są bardzo „zmęczone”, bo wiele pokoleń basamłyków walczy z nimi niezmiennie od blisko 60 lat; pianino – dziś spokojnie stojące w sali lekcyjnej, dając dowód wytrwałości w służbie uczniom; okna i parkiet w salach parteru i I piętra oraz posadzka w całej najstarszej części budynku, a nawet – dziś już w bardzo złym stanie – część kanalizacji i wodociągu. Nawet tynki zewnętrzne i wapienne płyty pokrywające podwórze szkolne, dziś bardzo zniszczone, pochodzą z początków działania szkoły.

Zanim w Europie umilkły działa i ludzie zaczęli uczyć się na nowo pokoju do Gogolina przybył Roman Jaszczak. Pozostawił po sobie trwały ślad w postaci prowadzonej przez siebie Kroniki. Niezwykłe to dzieło. Świadczy o dużej osobistej odwadze pierwszego powojennego kierownika (czy też, jak sam o sobie pisze „pełniącego obowiązki kierownika szkoły”). Dzięki Kronice i jej twórcy poznajemy Gogolin lat 1945 – 1948 takim, jaki był naprawdę. Szczególnie dużo informacji, co naturalne, poświęcone jest szkolnictwu.

Brak opisu obrazka

 Od czasu rozpoczęcia działalności gimnazjum szkoła zmienia się. Dzisiaj prowadzimy, dzięki pomocy władz samorządowych, oddziały z:

·        dodatkową nauką języka niemieckiego jako ojczystego;

 

·        dodatkową godziną matematyki i informatyki;

 

·        dodatkową godziną języka polskiego i filozofii;

 

·        dodatkową godziną języka angielskiego;

 

·        zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego (piłka nożna dla chłopców i lekka atletyka dla dziewcząt) – wygasająco tylko jeden oddział klasy II.

 

 Wszyscy uczniowie mogą nauczyć się podstaw dwóch języków zachodnich – angielskiego i niemieckiego. Poznają kulturę, obyczaje i historię naszego regionu na zajęciach edukacji regionalnej. Mają szansę uzupełnić swoją wiedzę uczestnicząc w zajęciach kółek przedmiotowych, zajęć wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Wyniki kolejnego egzaminu świadczą o tym, że coraz lepiej potrafimy pomóc uczniom zdobyć konieczne umiejętności i wiedzę, a liczne zapytania o możliwość nauki w naszym gimnazjum płynące ze środowisk spoza naszej gminy, że pozytywnie jesteśmy oceniani poza naszą gminą. Nie zawsze możemy zaprosić chętnych w nasze mury, bo pracujemy w dosyć trudnych warunkach.

Od momentu powstania wiele się zmieniło w szkolnym budynku. Powstała Izba Regionalna, w której uczniowie mają zajęcia z edukacji regionalnej. Służy ona nie tylko nam. Odwiedzają ją przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i dorośli, także spoza naszej gminy.

 

Brak opisu obrazka

 

 Dzięki pomocy finansowej Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i władz samorządowych mamy od 2001 r. nowoczesną salę multimedialną języka niemieckiego. Z pieniędzy rządowych i samorządowych w 1999 r. wyposażyliśmy w nowe meble 5 sal lekcyjnych, a w kolejnych latach następne 4. Zakupione zostało nowe pianino oraz wykonano podest w sali nr 24. Nowe oblicze zyskał sekretariat szkoły.

W 2001 r. całkowicie zmieniono pokrycie dachu. Dachówkę nieodpłatnie przekazała nam Firma BRAS, a pieniądze na wymianę starej dachówki na nową przeznaczył oczywiście nasz gminny samorząd. W tym samym roku szkoła zyskała ekologiczne ogrzewanie gazowe.

Rok 2002 zapisał się w naszej historii podłączeniem budynku do kanalizacji sanitarnej oraz remontem zniszczonej przez topole kanalizacji burzowej, ale także uruchomieniem nowej pracowni internetowej.

Bardzo bogatym w inwestycje okazał się rok obecny. Zostały wymienione okna w sali gimnastycznej. Sala zyskała również nowe oświetlenie i została odmalowana. Wybudowano chodnik od strony ul. Matejki, przy której postawiono nowoczesne wiaty dla uczniów oczekujących na autobusy odwożące ich do domów. Powstała rowerownia, a od strony ul. Wyzwolenia postawione zostało podwyższone ogrodzenie, które zapobiega „ucieczkom” piłek na ulicę.

Nowe oblicze prezentuje szkolna kuchnia. Odnowiona sala nr 4 służy zarówno uczniom na zajęciach edukacyjnych, jak i zajęciom świetlicowym.

            Od momentu powstania gimnazjum może liczyć na pomoc rodziców. Dzięki ich ofiarność zakupiliśmy zestawy telewizor + odtwarzacz wideo do 5 sal lekcyjnych; radiomagnetofony; pomoce naukowe do historii, geografii i matematyki oraz program komputerowy do intensywnej nauki języka niemieckiego; odnowione zostały sale nr 15, 19 i 6. Gimnazjum wzbogaciło się o tak bardzo potrzebne przenośne nagłośnienie. Staramy się o wszechstronny rozwój naszych uczniów i dlatego w gimnazjum działają chór i zespoły wokalne oraz Szkolny Klub Europejski „Karlik” i Szkolny Klub Sportowy. Przy szkole rozwija swoją działalność Uczniowski Klub Sportowy, środowiskowa drużyna harcerska i kółko filatelistyczne.

Nawiązaliśmy współpracę z Publicznym Gimnazjum w Łodygowicach i Realschule w Betzdorf (Niemcy) . Mamy też przyjaciół w czeskim Jablonkowie.

 W pracy kierujemy się ogólnymi przesłankami sformułowanymi w wizji i misji naszego gimnazjum.

Od grudnia 2004 r. gimnazjum nosi zaszczytne imię Alberta Einsteina.

 

Brak opisu obrazka

 

MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GOGOLINIE:

                                        DBAJĄC O ZACHOWANIE TRADYCJI

                                        REGIONALNYCH UCZYMY TOLERANCJI I

                                                      DIALOGU ORAZ DĄŻYMY DO

                                        NOWOCZESNEJ EUROPY NARODÓW.

 

 

WIZJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GOGOLINIE:

Nasze gimnazjum jest szkołą, która:

·        zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia;

·        uznaje nadrzędną rolę rodziców w wychowywaniu dzieci;

·        kształtuje umiejętności radzenia sobie w ciągle zmieniającym się świecie;

·        uczy odpowiedzialności i dokonywania właściwych wyborów;

·        dba o zachowanie tradycji regionalnych;

·        promuje zdrowie, dbałość o środowisko, zapobiega patologiom;

·        uczy tolerancji i dialogu;

·        stawia na znajomość języków obcych i technologii informatycznych;

·        zapewnia bezpieczne środowisko szkolne.

 

Wersja XML