Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywał się w dniach od 23 lutego do dnia 28 lutego. W tych dniach, dla zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie zorganizowano dyżury, w trakcie których udzielano porad o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom przestępstw.

Dyżur pełnili: pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, przedstawiciel Posterunku Policji w Gogolinie, przedstawiciel Straży Miejskiej w Gogolinie, psycholog.

Na dyżur zgłosiły się trzy  osoby, którym dyżurujący udzielili wsparcia, wskazali możliwości rozwiązania problemów, udzielali porad i wskazówek gdzie się udać i jak postępować w zależności od problemu. Ponadto zachęcali do kontaktu z psychologiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Niska frekwencja osób podczas dyżuru, może oznaczać, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem, na bieżąco szukają pomocy i rozwiązania problemów bezpośrednio u odpowiednich służb i instytucji. Należy jednak zaznaczyć, że organizacja takich dyżurów ma sens, gdyż wspierając jedną osobę, pośrednio pomaga się kilku członkom rodziny.

Wersja XML