Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

 

Brak opisu obrazka

Biblioteka jest czynna:

od poniedziałku do piątku  10.00 – 18.00

oraz w soboty od 9.00  do  13.00

www.biblioteka-gogolin.pl

        e-mail:

tel/fax 77 4666 226

 gg 10431124

 

     O BIBLIOTECE

Prezentując dorobek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, warto bliżej przedstawić tę placówkę kultury. Wysoki poziom funkcjonowania tego zarzewia kultury rzuca światło na jakość wszystkich działań kulturotwórczych, bowiem częstokroć to właśnie obiekt biblioteki stawał się miejscem wielu inicjacji o charakterze społeczno – kulturalnym.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna nie jest placówką tuzinkową. Jej wyposażenie, bogaty księgozbiór, estetyka wystroju pomieszczeń, jakość świadczonych usług, renoma organizowanych imprez a także wysokość środków zdobywanych na jej funkcjonowanie, świadczą o wysokim zaangażowaniu bibliotekarzy w swoją pracę.

 

HISTORIA  BIBLIOTEKI

Początki istnienia Gminnej Biblioteki w Gogolinie sięgają roku 1949. Pierwotnie księgozbiór tej placówki liczył 769 woluminów. Pierwszym bibliotekarzem została pani H. Sorokowska – nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej. W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Ratusza. Było to jedno – bardzo skromne pomieszczenie. Bezpośredni dostęp do książek mieli w nim jedynie bardzo wytrwali czytelnicy. Z uwagi na niewielką powierzchnię tego pomieszczenia bibliotekarz osobiście wyszukiwał poszukiwane przez czytelników pozycje. Od 1976 roku kierownikiem biblioteki została Pani Krystyna Barucka.

 

Brak opisu obrazka

 

W tymże roku księgozbiór przeniesiono do budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2. Tam również panowały bardzo trudne warunki lokalowe. Obiekt był „szary i smutny”, odstraszający przeciekającym dachem, trzeszczącą i uginającą się podłogą oraz niską temperaturą swoich pomieszczeń. Tym samym jakość świadczonych usług czytelniczych pozostawiała wiele do życzenia.

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

 

Jednak wierni czytelnicy przetrwali, doczekując się kolejnej przeprowadzki... Przy ulicy Wyzwolenia postawiono długi parterowy budynek – zwany popularnie „Barakiem”. Znalazły w nim gościnę – z jednej strony klub młodzieżowy, z drugiej – biblioteka.

 

 Brak opisu obrazka

 

W kolejnych latach zaczęły jednak ujawniać się mankamenty: chybiona lokalizacja, cienkie ściany budynku, brak miejsca dla ciągle rosnącej liczby książek. Kolejna zmiana lokalizacji biblioteki nastąpiła w roku 1993. Od tego czasu siedziba biblioteki znajduje się w centrum miasta, nieopodal Urzędu Miejskiego, w lokalu specjalnie do jej potrzeb przystosowanym.

Począwszy od zewnętrznej elewacji budynku, poprzez sposób urządzenia wnętrza, stanowi nowocześnie funkcjonalny obiekt. W kolejnych latach działalności nieustannie przybywa czytelników. Jest to zasługą nie tylko lepszej – dogodniejszej lokalizacji, lecz wynikiem pracy jej personelu. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że biblioteka w ilości odwiedzin, z powodzeniem konkuruje z gogolińskimi piwiarniami i drink barami. Powoli placówka wstępuje w nowy rodzaj swej działalności. Zaczyna organizować wystawy, konkursy i festyny. Staje się ważnym, by nie powiedzieć jedynym, miejscem animacji życia kulturalnego Gogolina. W obiekcie coraz częściej zaczynają gościć uczniowie miejscowych szkół. Uczestniczą w lekcjach bibliotecznych i zajęciach o regionie. Ofertę działań biblioteki poszerza się o spotkania z  poetami, działalność Ogniska Muzycznego, warsztaty plastyczne, zajęcia biblioterapeutyczne,  imprezy literackie.  

 

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ANIMACYJNEJ

Animacja społeczno – kulturalna pełni wiele ważnych funkcji. Jest środkiem organizowania społeczności lokalnej w celu lepszego zrozumienia i rozwijania potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców, umożliwia promocję poszczególnym osobom i grupom osób, a także instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom. Skupia się na aktywizacji życia społeczno – kulturalnego w różnych środowiskach. Jest skierowana na zmiany społeczne i strukturalne. Dążąc do rozwoju całej społeczności jej podmiotem działania jest człowiek jako osoba. W nim widzi szansę na podniesienie życia społeczno – kulturalnego w środowisku i odrodzenie duchowe społeczności. Animacja społeczno – kulturalna wprowadzona do instytucji kultury, jaką jest w naszym mieście Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna przyczyniła się do jej odnowy – do uelastycznienia jej struktury i budowania autorytetu w środowisku lokalnym. Cele, realizowanej w naszej gminie, animacji kulturalnej nie są zarezerwowane tylko do jednej dziedziny życia czy wiedzy, ani też do jednego rodzaju odbiorców. Odbywa się w wielu miejscach poza Biblioteką – w instytucjach oświatowych, wyznaniowych, w czasie imprez plenerowych. Animacja obejmuje w naszym środowisku różnorodnych odbiorców: różne grupy zawodowe, np. nauczycieli; różne grupy wiekowe, np. dzieci i młodzież, a także osoby niezrzeszone. Działalność animacyjna w naszym środowisku pełni różne funkcje. Jedną z nich jest funkcja adaptacyjna. Polega ona na ułatwieniu przystosowania się pojedynczych osób i grup do warunków, w jakich żyją. Związana jest z potrzebą samokształcenia, a także odkrywania możliwości jego realizacji. Łączy się z funkcją informacyjną, której celem – oprócz przekazywania i wyjaśniania zjawisk – jest stymulowanie potrzeby informacji w środowisku społecznym, a także wskazanie źródeł, z których zainteresowani mogliby skorzystać. Drugą funkcją animacyjną jest wartość komunikacyjna. Zakłada ona kształtowanie więzi miedzy ludźmi, a także między ludźmi oraz dziełami i twórcami tych dzieł. Niewątpliwie animacja ułatwia komunikację społeczną, redukuje konflikty  poprzez udział w działalności i stosowanie dialogu. Umożliwia przystosowanie do zmian, polepsza klimat społeczny, zaspokaja potrzeby i zainteresowania ludzi. Wzmacnia spoistość społeczną, reguluje jednocześnie różnice społeczne.

Kolejną funkcją jest działanie edukacyjne. Zakłada ono kształtowanie w nas postaw krytycznych i twórczych. Rozwija również zdolność refleksyjnego myślenia, gotowość poszukiwania i odkrywania otaczających zjawisk oraz samego siebie, wspomaga otwartość nauczania, radość poznawania i tworzenia, a także zdolność wartościowego wyboru. Obserwując zachodzące w społeczeństwie różnego rodzaju zmiany systemowe, należy stwierdzić, iż kultura lokalna przeżywa obecnie kryzys. Dużo straciła ze swego dynamizmu. W wielu regionach odnotowuje się zanikanie tradycji i bierność środowiska. Przyczyn tej sytuacji upatruje się w zanikaniu patriotyzmu lokalnego, utracie sensu przeszłości i idealizacji nowoczesności. W tym miejscu warto wspomnieć, że animacja społeczno – kulturalna umożliwia przezwyciężenie tych zagrożeń. Jeśli zorientowana jest na środowisko lokalne, może przyczynić się do pielęgnowania kultury tradycyjnej, a także do tworzenia nowej kultury lokalnej z zachowaniem jej specyfiki. Zastanówmy się teraz, jak to wygląda w działaniach praktycznych. Pokrótce, z uwagi na mnogość tematów, należy się skupić na prezentacji  pracy Biblioteki  w zakresie aktywności  artystycznej, zajęć biblioterapeutycznych, a także działalności informacyjnej. Ponadto, nie można zapomnieć o  stymulowaniu naszych mieszkańców  w obrębie  działalności wspólnotowej.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

 Gogolińska Biblioteka, jako jedna z pierwszych placówek kultury w województwie opolskim,  rozpoczęła w 1994 roku cykl spotkań literackich. W jej „Salonie Literackim” gościło wielu pisarzy z województwa opolskiego, a także z Zaolzia, Niemiec i Litwy. W latach  1995 – 2001 została zapamiętana jako współorganizator Biesiady Poetyckiej u Odrowążów, stanowiącej jedną z głównych imprez  w ramach Międzynarodowych Najazdów Poetów w Brzegu. Nieodzownym, stałym elementem programu tej imprezy, jest wizyta „ludzi pióra” na Ziemi Gogolińskiej. W latach 1998 – 2000 uczestniczyła w projekcie Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach pod hasłem „Historia lokalna na przykładzie wybranych miast i gmin”. Realizując ten program Pani Król zorganizowała spotkania z: prof. Joanną Roztropowicz /1998/, prof. Teresą Smolińską /1998/, Helgą Hirsch /1998/, dr. Józefem Szulcem /1999/, doc. Bogdanem Cimałą /1999/, dr. Norbertem Honką /1999/, Edwardem Nyczem /1999/, prof. Bogusławem Wyderką /1999/. Celem projektu było zapoznanie szerokiego kręgu społeczności lokalnej miast z przeszłością  ich najbliższego otoczenia, wskazanie korzeni tych miast, historii ich powstania oraz wzajemnego przenikania się  kultur w życiu danej miejscowości. W tym okresie odbyło się 14 różnorodnych spotkań: wykładów, prelekcji a także dyskusji panelowych, poświęconych wybranym tematom. Poza spotkaniami zorganizowano w tym zakresie konkursy dla dzieci i młodzieży oraz liczne wycieczki krajoznawczo – historyczne. Od 2002 roku zaczęły się również odbywać cykliczne spotkania z ciekawymi osobowościami naszej społeczności, zatytułowane „Kwadrans z…” Tylko w 2004 roku odbyły się cztery takie spotkania, których gośćmi byli: historyk sztuki, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego – Pani Barbara Jaskólska, ks. dr Joachim Piecuch, niemiecki poeta i powieściopisarz – dr Sigfrid Gauch oraz białoruski zespół folklorystyczny „Wycinanka”. Wszystkie spotkania służyły przybliżeniu dorobku zarówno rodzimej jak i obcej kultury. W 2002 roku powstało przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie środowiskowe Ognisko Muzyczne – skupiające młodzież uczącą się gry na różnych instrumentach oraz zespół gitarowy – rozwijający u chętnych umiejętność gry na gitarze. Od tego momentu nie tylko literaci zaczęli mieć swój salon artystyczny, ale i muzycy znaleźli tu swoje miejsce. Dopełnieniem tej działalności są cyklicznie organizowane w bibliotece koncerty muzyczne – zarówno okolicznościowe, jak i stanowiące tło dla organizowanych imprez kulturalnych. Praca Biblioteki na rzecz rozwoju kultury zaowocowała  również powstaniem wielu kółek zainteresowań i warsztatów plastycznych, które działając przy Bibliotece w Gogolinie spełniają bardzo ważną rolę nie tylko w kwestii rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, ale i w zakresie pracy profilaktyczno – wychowawczej w mieście nie posiadającym własnego domu kultury. Na przestrzeni lat szeroka działalność Biblioteki zaowocowała między innymi spotkaniami z literatami: Januszem Wójcikiem /1994/, Tadeuszem Soroczyńskim /1994,1995,1997/, Janem Goczołem /1994/, Krystianem Szafarczykiem /1994,1995/, Wiesławem Malickim /1995/, Zygmuntem Dmochowskim /1995/, Ireną Wyczółkowską /1995/, Harrym Dudą /1995/, Andrzejem Pałoszem /1995/, Wojciechem Siemionem /1995/. W tym czasie Bibliotekę odwiedzili również: Kazimierz Kowalski /1995/ oraz Halina Nabrdalik /1996/ – redaktor Polskiego Radia w Opolu, Konrad Rudnicki /1996/, Wilhelm Przeczek /1996/, Kazimierz Kaszper /1996/. W 1997 roku do Biblioteki przybył, w ramach „Środy literackiej” Jacek Lubart – Krzysica, jeden z założycieli krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. W roku 1998 gościem Biblioteki był niemiecki aktor Heinz – Josef Kaspar. Jego pobyt odświeżył poezję Fryderyka Schillera w jej oryginalnym niemieckim brzmieniu. Następnym gościem zaproszonym do Biblioteki była Pani Anna Myszyńska /1999/ – autorka książki „Śląskie rozprawianie” – propagatorka gwary śląskiej. Obchody 50 – lecia istnienia placówki uświetniły spotkania z wieloma poetami, w tym z Adamem Szyperem i dr Urszulą Krechel.

Uroczystościom towarzyszyła  wystawa notgeldów – śląskich pieniędzy zastępczych emitowanych w latach 1914 – 1924. Gościem kolejnego spotkania autorskiego w 2001 roku stał się irakijski poeta, pisarz i tłumacz literatury arabskiej – dr Hatif Janabi. Jego wykład okazał się być bliski wielu gogolinianom, gdyż poruszał sprawę tożsamości narodowej. Dr Hatif Janabi ponownie gościł w Bibliotece w styczniu 2002 roku, skupiając wokół siebie liczną rzeszę miłośników swojej twórczości. Z kolei o więzach rodzinnych, w ramach tej formy propagowania poezji, także w 2001 roku,  mówił w swoich wierszach ks. Wacław Buryła. Obok spotkań z poetami placówka organizuje również działalność muzyczną. Na pierwszy plan wysuwa się praca Pana Lotara Gałgana. Będąc świetnym artystą prowadzi zajęcia z młodymi muzykami. I tak, kierowany przez niego zespół muzyczny w grudniowy wieczór 2000 roku zaprezentował koncert kolęd. W lutym 2003 roku miał miejsce wspólny koncert gitarzystów ze szkół muzycznych Opola i Krapkowic. Nierzadko grupa młodych muzyków przygotowuje oprawę muzyczną dla imprez kulturalnych organizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Również kilkunastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców uczy się, w ramach Ogniska Muzycznego, gry na różnorodnych instrumentach muzycznych. Na terenie Biblioteki odbywają się również konkursy recytatorskie. Biorą w nich udział uczniowie gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum. Ranga tej imprezy literackiej jest bardzo wysoka, gdyż wręczaniem dyplomów uczestnictwa i nagród dla zwycięzców zajmuje się zazwyczaj przedstawiciel gminnych władz samorządowych. Innym sposobem popularyzowania piękna języka – w tym przypadku jego gwarowej odmiany – stał się konkurs „Śląskie beranie”. Jedna z jego edycji miała miejsce w czytelni Biblioteki w 2003 roku. Doniosłość rywalizacji zawsze była podkreślona obecnością Pana Jerzego Lipki – zasłużonego dla regionu twórcy ludowego. Jako znawca kultury śląskiej – gwary, zwyczajów, obrzędów, różnorodnej twórczości /kroszonkarstwo, metaloplastyka/ goszcząc w Bibliotece wspierał obecną w niej młodzież swoją wiedzą i umiejętnościami. Pan Lipka wzbogacił również księgozbiór gogolińskiej placówki kultury w szereg publikacji swojego autorstwa. Zawarł w nich własną twórczość, ukazując piękno Ziemi Śląskiej.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNA

Kolejnym obszarem działalności animacyjnej są zajęcia biblioterapeutyczne. Kierowane są do wszystkich chętnych dzieci, a prowadzone głównie w okresie wakacji i ferii. Celem tych zajęć jest wspomaganie dzieci w ich rozwoju. Biblioterapia opiera się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury. Daje bowiem   szanse oderwania się od smutnej rzeczywistości. Pomaga zrozumieć siebie i innych ludzi. Staje się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie. Obserwując dzieci widać, że czytanie staje się istotnym elementem ich psychicznego dojrzewania, prowadząc do istotnych zmian w ich zachowaniu. Dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach mają dostarczane bodźce do rozwoju emocjonalnego. Przyczynia się to do wzbogacenia ich wyobraźni, rozszerzenia zakresu spostrzeżeń i pojęć oraz dostarczenia im doznań zastępczych. Czytanie przyczynia się również do kształtowania u nich pożądanych postaw, wzbogacania słownictwa, przyrostu wiedzy. Staje się również inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej – recytacji, dyskusji, działalności plastycznej i muzycznej. Często stanowi po prostu jedną z form rekreacji. Przebiegający proces postępowania biblioterapeutycznego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest samodzielne czytanie, słuchanie lub oglądanie książek, fragmentów utworów, spektakli teatralnych lub filmowych adaptacji utworów literackich. Drugi polega na identyfikacji z bohaterami literackimi. Są to również przeżycia doznawane podczas kontaktu z zaleconym dziełem, które mają na celu uaktywnienie lub emocjonalne wyciszenie uczestnika zajęć. Kolejny dotyczy odreagowania psychicznych napięć i blokad, które dają odczucie ulgi. Czwarty etap dotyczy wglądu w samego siebie – przepracowania ważnych osobistych problemów czytającego. Ostatni poziom dotyczy zmiany w postawie lub zachowaniu uczestnika biblioterapii. Należy podkreślić, że opisane formy oddziaływań wychowawczych poprzez literaturę nie zawsze skutkują miarodajnymi efektami. Jest to praca z młodym człowiekiem, nie do końca poznanym i ukształtowanym, o specyficznych potrzebach emocjonalnych. Wynikają one z deficytu szeroko rozumianej miłości, gdyż są to w głównej mierze podopieczni świetlicy środowiskowej.

Nie tylko literatura, ale klimat biblioteki – miejsca w którym omawiane zajęcia się odbywają, wpływają kojąco na te dzieci.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Charakteryzując działalność animacyjną Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej nie można zapomnieć o jej funkcji adaptacyjnej. Polega ona na ułatwianiu poszczególnym osobom i grupom osób przystosowania się  do warunków, w jakich funkcjonują. Związana jest z potrzebą rozbudowania samokształcenia i odkrywania możliwości jego realizacji. Łączy się z funkcją informacyjną, której celem – oprócz przekazywania i wyjaśniania zjawisk – jest stymulowanie potrzeby informacji w środowisku społecznym, a także wskazanie źródeł, z których zainteresowani mogliby skorzystać. Środowisko nasze zostało wzbogacone o nowoczesne bazy informacyjne. Świadczy o tym m.in. utworzenie Centrum Informacji Lokalnej, w ramach  którego działa Gminny Punkt Informacji Europejskiej oraz Ośrodek Informacji Prawnej. Przybliża się w nich wszystkim  zainteresowanym zagadnienia z zakresu informacji prawnej oraz europejskiej. W 2004 roku został  także  utworzony przy Bibliotece Punkt Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych. 2002 roku gogolińska Biblioteka jako jedna z pierwszych placówek w województwie opolskim uruchomiła czytelnię internetową z 3 stanowiskami internetowymi, w ramach programu IKONKA.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIOWA 

Wart podkreślenia jest fakt, iż na terenie Gminy Gogolin działa Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie - Okaż Serce więcej informacji ......

Wersja XML