Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda Honorowa – Statuetka Karolinki – Symbol Ziemi Gogolińskiej

 

 

Brak opisu obrazka

 

Nagroda Honorowa – Statuetka Karolinki – Symbol Ziemi Gogolińskiej przyznawana jest od 1998 roku, osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin oraz wszystkim obywatelom polskim i zagranicznym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do wzbogacenia dorobku naszej gminy a w szczególności:

-za zainicjowanie, nawiązanie oraz umacnianie partnerskich i przyjacielskich kontaktów Gogolina z innymi miastami,

-za pomnażanie wartości kulturowych i socjalnych w duchu myśli europejskiej,

-za szczególne osiągnięcia na niwie oświaty, kultury i sportu,

-za pomnażanie dorobku gospodarczego naszej gminy,

-za działalność na niwie charytatywnej,

-za niesienie pomocy innym w ratowaniu mienia i osób z narażeniem własnego życia.

Nagrodę honorową nadaje kapituła powołana przez Zarząd Gminy Gogolin. Z wnioskiem o nadanie honorowej nagrody mogą występować mieszkańcy gminy  Gogolin, osoby spoza terenu gminy Gogolin, a także instytucje i przedsiębiorstwa.

 

Wersja XML