Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie projektu gospodarczego

W Jablunkovie odbyła się konferencja zamykająca projekt „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”. Podczas konferencji ustalono również plan współpracy partnerskiej w kolejnym okresie programowania.

Przy wspólnym stole, 22 grudnia 2014r., spotkali się czterej gospodarze gmin: burmistrz Joachim Wojtala, starosta Jiři Hamrozi oraz byli starostowie Jablunkova: Petr Sagitarius i starosta Leosz Legierski, który w raz z J. Wojtalą był inicjatorem współpracy partnerskiej pomiędzy Jablunkovem i Gogolinem. W spotkaniu uczestniczył również mistostarosta Jablunkva Stanisław Jakus, sekretarz Jan Nieslanik, przewodniczący gogolińskiej Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji  Urzędu Miejskiego w Gogolinie Arnold Joszko, koordynator projektu Robert Smiatek, pracownicy urzędu miejskiego w Jablunkovie oraz prezes organizacji pozarządowej prowadzącej działania w zakresie ochrony przyrody i edukacji, w ramach międzynarodowych projektów.

Brak opisu obrazka

Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy i propozycje wspólnych projektów w  latach 2015-2020. Burmistrz J. Wojtala przekazał również wydane w ramach projektu materiały promocyjne stanowiące wizytówkę gospodarczą Gogolina i Jabłonkowa. W lutym 2015r. zaplanowano w Gogolinie spotkanie w celu omówienia możliwości współpracy ww. organizacji pozarządowej oraz Gminy Gogolin i jednostek organizacyjnych gminy.

Projekt „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

Brak opisu obrazka

W ramach projektu 12 listopada br. w Gogolinie odbyła się pierwsza konferencja gospodarcza, w której uczestniczyli przedstawiciele gminy Jablunkov: starosta Jiři Hamrozi, mistostarosta Stanisław Jakus, sekretarz Jan Nieslanik oraz grupa właścicieli firm i przedsiębiorców. Gminę Gogolin reprezentowali: burmistrz Joachim Wojtala, zastępca Krzysztof Długosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, koordynator projektu Robert Smiatek oraz grupa właścicieli firm i przedsiębiorców działających na terenie gminy. Jednym z najważniejszych punktów programu była premierowa prezentacja filmu Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”. Wprowadzenia do filmu dokonał Krzysztof Długosz, który omówił również sprawy związane z działaniami gminy na rzecz rozwoju biznesu oraz planowane inwestycje ujęte w kluczowym dokumencie jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”. Film stanowi prezentację firm działających na terenie partnerskich gmin. W części poświęconej gminie Gogolin pokazano m. in. cementownię w Choruli, zakład wapienniczy Lhoist, zakład poligraficzny Sentrex, spółki Chespa, Gniotpol, ośrodek hydroterapii Sebastianeum Silesiacum, firmy działające na obszarze gastronomii i turystyki oraz wiele małych firm rodzinnych.

 

 

Artykuł o konferencji w Gogolinie w linku poniżej:

Wersja XML