Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teren inwestycyjny II

LOKALIZACJA

Gmina Gogolin – Obręb geodezyjny Dąbrówka, bezpośrednio przy drodze powiatowej Gogolin – Kamień Śląski (droga dojazdowa z węzła autostrady A4 do planowanego lotniska w Kamieniu Śląskim)

Brak opisu obrazka

POWIERZCHNIA, PRZEZNACZENIE TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

· teren 1P na wschód od gazociągu - powierzchnia 76ha

· teren 1P na zachód od gazociągu - powierzchnia 34ha

· teren 2P - powierzchnia 15ha

· teren 3P - powierzchnia 13ha

Razem teren inwestycyjny ok. 138 ha

Tereny (1P, 2P, 3P) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod intensywną działalność produkcyjną, składową, usługi motoryzacyjne. Wysokość budynków - tereny produkcyjno-składowe (1P) – do potrzeb technologicznych dla budynków przemysłowych, budynki administracyjne i socjalne do 4 kondygnacji nadziemnych. Na wydzielonej części (2P) możliwość ulokowania obiektów zamieszkania zbiorowego (hotele robotnicze)

 

 

WŁAŚCICIEL:

Skarb Państwa – w użytkowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Energia elektryczna; kanalizacja sanitarna – w granicy działki, gaz koksowniczy – na terenie, woda – odległość przyłącza 500m.

 

ODLEGŁOŚCI: 

- autostrada A4 - 6 km

- najbliższa stacja kolejowa - 2 km (Gogolin)

- port lotniczy - Katowice - 90 km, czas dojazdu ok. 1 h

- port lotniczy - Wrocław - 100 km, czas dojazdu ok. 1 h

- najbliższy port rzeczny - 32 km  (Kędzierzyn - Koźle)

- najbliższy port morski - 470 km (Szczecin)

- najbliższe przejście graniczne - 43km (Prudnik)

- najbliższe miasto wojewódzkie - 27 km (Opole)

 

OFERENT:

Urząd Miejski w Gogolinie

Kontakt Arnold Joszko -  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, tel. 77 4076839

e-mail:

Wersja XML