Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO

Gmina Gogolin będzie starać się o środki na realizację zadań  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu będzie można poprawić infrastrukturę i zainwestować w ludzi.

18 grudnia 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Na zaproszenie marszałka Andrzeja Buły w spotkaniu uczestniczyli burmistrz Joachim Wojtala oraz naczelnik Urzędu Miejskiego w Gogolinie Krzysztof Reinert. Marszałek poinformował opolskich samorządowców o pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Opolskim samorządowcom przekazano również informacje odnośnie głównych kierunków wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Karina Bedrunka  przypomniała, iż Opolszczyzna wynegocjowała 944,9 mln Euro, co w przeliczeniu na złotówki, i po dodaniu wkładu własnego oznacza, iż do dyspozycji będzie prawie 6 mld złotych. Z tego 72% - to pieniądze na infrastrukturę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 28% przeznaczone zostanie na inwestycje w  zasoby ludzkie (pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dyrektor K. Bedrunka poinformowała również, że harmonogram naborów pojawi się na początku 2015r. Nabory uzależnione będą od stopnia przygotowania subregionów do ich aplikacji. Niektóre przedsięwzięcia wymagają dłuższego okresu czasu, inne czekają już gotowe. Pierwsze wnioski będzie można składać już w I kwartale 2015r., w zakresie  dofinansowania do szkół i przedszkoli.

Marszałek podziękował również wszystkim pracownikom UMWO, którzy przez wiele miesięcy pracowali nad ostatecznym kształtem RPO. Zapowiedział też, że w styczniu i lutym przyszłego roku odbędą się spotkania objazdowe w subregionach. Na zakończenie spotkania marszałek złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Wersja XML