Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja

Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie już od trzech lat wspiera prospołeczne działania w miejscach, gdzie prowadzi działalność. Dzięki środkom pozyskanym z tego źródła na terenie Gminy Gogolin zrealizowano wiele interesujących projektów.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 17 grudnia br. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach podsumowano miniony rok działalności Fundacji i zaprezentowano najciekawsze projekty. Przedstawiono też dorobek Fundacji w „I kadencji”, czyli w latach 2012-2014. Na zaproszenie organizatorów, w Gali uczestniczył członek Zarządu Województwa Opolskiego Grzegorz Sawicki, burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, wójt Prószkowa Róża Malik, przedstawiciele samorządów gminnych, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Norbert Rasch, członkowie Zarządu i Dyrekcji Spółki Górażdże Cement S.A.,  beneficjenci Fundacji oraz przedstawiciele mediów, w tym Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej Krzysztof Zyzik. Obecni byli również członkowie Zarządu i Rady Programowej Fundacji.

Prezes Górażdże Cement S.A., a jednocześnie  przewodniczący Rady Fundatorów Andrzej Balcerek w swoim wystąpieniu otwierającym Galę skupił się przede wszystkim na przybliżeniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest wpisana w politykę Górażdże Cement S.A. Prezes Zarządu Fundacji Urszula Proszowska podsumowała natomiast działalność Fundacji w 2014r., przedstawiła także kluczowe realizacje.

Podczas Gali szerzej zaprezentowano również wybrane projekty zrealizowane w bieżącym roku: w klasztorze Franciszkanów w Głogówku, projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy im”, Stowarzyszenie „Opolskie Lamy” oraz Dom Dziecka w Skorogoszczy. Członek Zarządu Fundacji Małgorzata Dąbrowska omówiła efekty II edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”. Przedstawiła również działania w ramach akcji przyrodniczej na terenie kopalni Ruda w celu poprawy warunków lęgowych zagrożonego gatunku ptaków. Podczas Gali wystąpił Kwintetu Filharmonii Opolskiej.

„Pokolenie Plus” w Górażdżach, Malni i Odrowążu

W ramach działalności własnej Fundacja zrealizowała w bieżącym roku Akcję „Pokolenie Plus”, skierowaną do osób 60+, mieszkańców małych miejscowości. Było to przedsięwzięcie wiodące, realizowane m. in. we współpracy z Nową Trybuną Opolska. Celem akcji było poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz aktywizacja  poprzez działania kreatywne. Działania w ramach tego projektu realizowano m. in. w Górażdżach, Malni i Odrowążu. Podczas Gali odbyła się prezentacja filmu dokumentującego jej przebieg.

Nagrody dla liderów

Gala była również okazją do wręczenia nagród liderom i zwycięzcom plebiscytu „Pokolenie Plus”. Wśród docenionych przez Fundację liderów znalazła się sołtys Choruli Irena Kubiczek oraz animatorka kultury i twórczyni ludowa Barbara Herok, mieszkanka Malni. Dziękując za nagrodę wskazała m. in. na wagę inicjatyw skierowanych do osób starszych.

Podziękowania za dobrą współpracę

Gmina Gogolin wielokrotnie korzystała ze wsparcia Fundacji. W minionych trzech latach dzięki temu zrealizowano wiele ważnych społecznie projektów. Burmistrz Joachim Wojtala pogratulował Zarządowi Fundacji sukcesów, zwrócił też uwagę na fakt, iż „Górażdże Cement S.A. to kopalnia dobrych pomysłów i dobrych emocji; jeśli nie masz pomysłu na sukces, przyłącz się do Grupy Górażdże, sukces jest pewny… Dziękuję za to, że możemy korzystać z dobrodziejstwa jakim jest Fundacja, która wspiera dobre pomysły...” Nawiązując do realizowanego obecnie projektu „Co nas cementuje”, wyraził również nadzieję, że dzięki wsparciu Fundacji będzie można dla mieszkańców gminy Gogolin zorganizować jeszcze wiele ciekawych koncertów, bo przecież „…kto w sercu nosi muzykę, ten rozumie mowę tego świata”. Szczególne podziękowania burmistrz skierował do prezesa Zarządu Fundacji.

 

 

Kadencja dobiegła końca

W związku z zakończeniem trzyletniej działalności Zarządu i Rady Programowej Fundacji  prezes A. Balcerek złożył podziękowania prezesowi, przewodniczącemu i członkom,  dokonał też  formalnego zamknięcia regulaminowego okresu działalności. Poinformował również, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Rady Fundatorów w celu kontynuowania dzieła jakim jest Fundacja.

Działalność w latach 2012 – 2014

W latach 2012-2014 dzięki wsparciu Fundacji zrealizowano projekty o wartości 2 000 000zł. Fundacja poza programem grantowym prowadzi również działalność własną, czyli wolontariat pracowniczy oraz organizację akcji tematycznych: 2012r. –Akcja „Róbmy swoje – Fundacja Aktywni w Regionie”; 2013r. – Akcja „Opolskie Fit”; 2014r. – Akcja „Pokolenie Plus”. W 2014r. na rzecz beneficjentów przekazano ponad 600 000zł. Fundacja wspiera projekty w zakresie promocji kultury, nauki i sportu, oświaty, ochrony zabytków, ochrony i promocji zdrowia oraz dobroczynności. Działalność obejmuje także pomoc ofiarom katastrof. W 2014r.w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” zrealizowano 14 projektów, które  wsparto kwotą 40 000zł.

Wsparcie dla Gminy Gogolin

Dzięki grantom przyznanym przez Fundację w Gminie Gogolin zrealizowano w latach 2012-2014 kilka dużych i ciekawych projektów w zakresie promocji kultury m. in. „Dokąd idziesz Karolinko” i „Co nas cementuje” (w realizacji).  Fundacja wsparła m. in. działalność ośrodka aktywizacji i wsparcia fizycznego działającego w ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, akcję nasadzenia drzew owocowych w Kamionku, udział w turniejach i organizację szkoleń sportowych dla młodzieży (KS Magnum Chorula, KS Górażdże, MKS Gogolin), remont zabytkowych organów w parafii NSPJ w Gogolinie, zakup instrumentów perkusyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie, i wiele innych przedsięwzięć. Zrealizowano również filmy dokumentalno – edukacyjne promujące lokalne tradycje kulturowe. Ponadto zrealizowano liczne projekty na realizację których wsparcie uzyskały parafie, jednostki organizacyjne gminy i stowarzyszenia działające na terenie gminy.

Wersja XML