Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warunki klimatyczne gminy Gogolin.

Brak opisu obrazka

Warunki klimatyczne.

 

 

Termika

 

Według podziału E. Romera gmina leży w regionie klimatów podgórskich nizin i kotlin (region pluwiotermiczny odrzański – A. Schmuck 1961) i należy do najcieplejszych w Polsce. Zima ma tu łagodny przebieg i średnie temperatury tej pory roku nieprzekraczającymi – 2,0 °C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń - 1,8 °C. Również lato jest ciepłe, najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura 18,3 °C. Średnia roczna temperatura wynosi 8,5 °C. Dni przymrozkowych notuje się tutaj - 98, dni mroźnych - 34 i bardzo mroźnych - 24 (-10 °C). W okresie wegetacyjnym notuje się 36 dni gorących (temperatury powyżej 25 °C). Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin. 

 

Wilgotność

 

Amplitudy wilgotności w ciągu roku dochodzą do 15 %, maksima notuje się w miesiącach późnojesiennych (listopad i grudzień – 88 %), minima zaś w miesiącach wiosenno - letnich (maj – 75 % oraz w czerwiec – 73 %). 

 

Stosunki anemometryczne (wiatry)

 

Element ten w znacznym stopniu steruje rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń atmosferycznych i decyduje o wielkości stężeń. Na omawianym terenie gminy najczęściej notowane są wiatry z zachodniego sektora horyzontu przy dominancie kierunku zachodniego – 21 %, południowego – 19 % i północno – zachodniego – 13,5 %. Wiatry z wyżej wymienionych kierunków stanowią 55 % sumy rocznej. Najrzadsze są wiatry z kierunku wschodniego, północno - wschodniego i północnego, stanowiące zaledwie 12 % notowań.  

W poszczególnych porach roku układ ten nieco odbiega od rocznego przebiegu. Zimą i jesienią zaznacza się przewaga wiatrów południowych, zaś w okresie wiosny i lata przeważa cyrkulacja zachodnia.

Niewielkie wartości cisz (7,7 %) świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne z punktu widzenia higieny atmosfery. Wiatry o największych prędkościach notowane są z kierunków: zachodniego, północno - zachodniego i południowo - zachodniego. Liczba dni z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) notowana jest 35 razy w roku. 

 

Opady atmosferyczne

 

Średnia suma opadów osiąga wartość 650 – 700 mm. W przebiegu rocznym większość opadów przypada na miesiące letnie – około 250 mm z maksimum w lipcu - około 100 mm. Minimum opadowe zaznacza się w okresie zimowo – wiosennym (luty – kwiecień: 121 mm). 

 

Klimat lokalny

 

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od urzeźbienia i szaty roślinnej. Na terenie gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego, związane z terenami:

- wysoczyzny plejstoceńskiej,

- dna dolin. 

Strefa wysoczyzny plejstoceńskiej jest najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego. Jest to teren położony poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej. Lokalne zróżnicowanie stosunków termiczno - wilgotnościowych pomiędzy wysoczyzna a dolinami zaznacza się na ogół w godzinach nocnych i wczesnorannych przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może wówczas osiągnąć wartość 5 - 8 %, a temperatury 0,5 - 1,0 °C. 

Strefa dna dolin odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się na panującym układzie temperatur. W stosunku do wysoczyzny przedłużony jest okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych wiosną i jesienią. Nasilenie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma miejsce szczególnie w przyziemnej warstwie powietrza.

Wersja XML