Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowani do zimy

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zasadniczym tematem spotkania  było przygotowanie Gminy Gogolin do sezonu zimowego 2014/2015.

W trakcie posiedzenia (20.11.br.) szczegółowo omówiono sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy, przygotowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy podopiecznym w okresie zimowym, zwłaszcza chorym oraz osobom samotnym i bezdomnym oraz sprawy związane z  postępowaniem z osobami bezdomnymi przybyłymi na teren gminy. Uzgodniono sposób działania Straży Miejskiej, Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w zakresie postępowania z bezdomnymi przybyłymi na teren Gminy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i nocnych. Sprecyzowano również zakres planowanych zadań, w tym monitoringu sytuacji na terenie gminy oraz działań w sytuacjach kryzysowych.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML