Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Seniora

W niedzielne popołudnie 23 listopada w Domu Spokojnej Starości odbyło się spotkanie dla Seniorów naszej miejscowości, zorganizowane przez Radę Sołecką, Dom Spokojnej Starości i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek. Podczas uroczystości dokonano wielu podziękowań i wyróżnień. Pani Sabina Placheta Sołtys Kamionka wraz z Panią Barbarą Komandzik oraz Cecylią Woźniak  w imieniu Pani Dyrektor DSS podziękowały Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Franciszkowi Holeczkowi za współpracę i pomoc na rzecz DSS i naszej miejscowości. Podziękowania skierowano także w stronę aktywnych działaczy na rzecz mieszkańców Kamionka: Radnego Józefa Przybyła, Proboszcza Arnolda Nowaka, Doktor Renaty Tomczyk oraz Państwa Gizeli i Józefa Fesser. Pani Barbara podziękowała podopiecznym mieszkańcom za czynny udział i prace na rzecz wspólnej społeczności. Podziękowała ponadto wszystkim mieszkańcom Kamionka za wsparcie darami i swoją pracę na rzecz Domu. Podczas uroczystości wystąpił Seweryn Grobarek z Siedlca oraz zespół ECHO
 z Kamienia Śląskiego. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją.

 

 

Brak opisu obrazka Dzień Seniora współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach „Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. „Wspólne działania wspomagające w kultywowaniu tradycji na lokalnym terenie wsi Kamionek”

Wersja XML