Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

W Zespole Szkól w Gogolinie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wśród nich byli uczniowie klasy mundurowej.

30 października br. szkolna sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi uczniami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów. Wśród gości znaleźli się: Szef Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław Karasek, kpt. Wacław Ryszytyło, specjalista ds. obronnych w Opolskim Kuratorium Oświaty Romuald Florczak, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Szef Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, Kierownik Posterunku Policji Przemysław Dąbrowski, Prezes Oddziału ZNP w Gogolinie Dorota Halska, Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Matuszek–Bomba oraz przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty Śląska Opolskiego.

Spora reprezentacja służb mundurowych związana była przede wszystkim z organizacją klasy mundurowej, która w swoim programie nauczania obejmuje zajęcia związane z szeroko rozumianą obronnością. „Ślubujemy na Sztandar Szkoły rzetelnie zdobywać wiedzę, szanować mundur, odnosić się z szacunkiem do dziedzictwa narodowego…” – taką deklarację, ze wzruszeniem złożyło 27 uczniów klasy o profilu mundurowym. Pozostali uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani i mianowani „uczniami I klasy”.

Burmistrz J. Wojtala gratulował dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom sukcesu „…jestem dumny, że mamy taką szkołę, że mamy taką młodzież, (…) już dziś patrzcie daleko, abyście zawsze doszli do celu…” zachęcał.  Piękne i mądre słowa skierowała do uczniów dyrektor Violeta Zajączkowska, która podziękowała również wszystkim, którzy wspierają działania dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Z okazji ślubowania młodzież przygotowała program artystyczny w którym zaprezentowała się muzycznie utalentowana młodzież. 

 

 

Wersja XML