Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GÓRAŻDŻE - więcej...

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

 

Wioska przy linii kolejowej Kędzierzyn - Opole. Górażdże zostały po raz pierwszy wzmiankowane w 1297 roku jako „Gorazdz". Do 1818 roku wioska należała do powiatu opolskiego, potem do strzeleckiego, a od 1956 roku - do czasu likwidacji powiatów - do krapkowickiego. Według statystyki z 1845 roku Górażdże liczyły wówczas 144 mieszkańców. Wśród budowli wymieniono 14 domów, folwark i leśniczówkę.

Górażdże swój rozwój zawdzięczają bogatym złożom kamienia wapiennego. Najstarszy zachowany dotąd piec wapienniczy zbudowano tutaj prawdopodobnie w 1823 roku.

Przemysł wapienniczy dał mieszkańcom możliwość zatrudnienia. Wapno z Górażdży do dzisiaj cieszy się bardzo dobrą renomą wśród odbiorców. Po zbudowaniu w latach 1973 -1977 przy drodze do Choruli cementowni, połączono ją z Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach. Obecnie zakład wchodzi w skład grupy LOHIST OPOLWAP Tarnów Opolski.

W latach 1984 - 1989 w Górażdżach zbudowano kościół pod wezwaniem błogosławionego Czesława. 

Obecnie miejscowość liczy 947 mieszkańców.

Strona internetowa: www.gorazdze.info

 

Brak opisu obrazka

Kaplica - dzwonnica, ul. Wiejska.

Dawny sklep, ul. Główna 20.

Dom, ul. Główna 11.

Budynek poczty, ul Dworcowa 10.

Piece wapiennicze, ul. Dworcowa.

Dwa piece szybowe do wypału wapna z 1823 roku.

 

Wersja XML