Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców

W dniu 14.10.2014r (wtorek) o godz.18.00 
w Świetlicy PSP Nr 3 w Gogolinie - Karłubcu
odbędzie się zebranie mieszkańców
dzielnicy 
Gogolin - Karłubiec

Porządek zebrania:
1. Przedstawienie porządku zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania z poprzedniego zebrania.
5. Propozycje do budżetu Gminy na rok 2015.
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania 

Waltrauda Wicher

Wersja XML