Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plac Benedyktyński w Gogolinie

Na mocy uchwały z 29 września 2014r., plac w centrum Gogolina położony w pobliżu kościoła parafialnego, otrzymał nazwę „Plac Benedyktyński”. Nazwa stanowi odniesienie do etosu pracy i do historii tego miejsca.  

Ponad 120 lat działały w tym miejscu zakłady wapiennicze. W 1992r. zakończono produkcję, zlikwidowano zakłady, a w kolejnych latach plac uporządkowano.  W 2010r., w ramach rewitalizacji centrum miasta, wdrożono nowy projekt zagospodarowania tego terenu.

Plac jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, nowo powstałego hotelu i wyremontowanych zabytkowych pieców Dombrovsk’ego.

W czerwcu 2011r., z inicjatywy burmistrza Joachima Wojtali i członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej, ks. dr Albert Glaeser, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie wygłosił odczyt pt. „Ora, lege et labora”, gdzie zwrócił uwagę na aktualność owego przesłania, które doskonale wpisuje w refleksję nad historią tego miejsca. Wskazał przy tym na bliskie sąsiedztwo kościoła, który stanowi w tej refleksji ważny punkt odniesienia. 

 „Plac z natury swojej jest miejscem, które zaprasza do tego, aby się na nim zatrzymać i pomyśleć – meditare – medytować, a więc świadomie otworzyć się na piękno i bogactwo ducha – ora – by przenosić go w rzeczywistość naszego zaangażowania – labora i w ten sposób stworzyć swoistą równowagę, gdzie modlitwa buduje, a praca uszlachetnia. Plac ten może też dla wielu stanowić wyzwanie i zaproszenie: przyjdź, spojrzyj na świątynię, na otaczające miejsca, gdzie ludzie pracowali i pracują, zatrzymaj się na chwilę, pomyśl, a być może zniknie wtedy niejeden powód do gniewu, być może uda się wzbudzić życzliwy uśmiech, a może uda się też bardziej zauważyć w drugim człowieku bliźniego. Gratuluję więc pomysłu, życzę zgodnej jego realizacji, by miejsce to zawsze jednało i godziło to, co zwaśnione, przemieniało to, co słabe i umacniało to, co szlachetne w nas i między nami”.

Powyższy odczyt rozpoczął dyskusję na temat nazwy placu. Burmistrz zwrócił się również w tej sprawie do radnych, którzy reprezentując mieszkańców, jednogłośnie przychylili się do przedstawionej propozycji.

Bliskość pieców Dombrovsk’ego i historia miejsca skłoniła zarówno projektantów placu, jak i twórców nowo powstałego hotelu do bezpośredniego sięgnięcia do języka form charakterystycznych dla „stylu industrialnego”. Do tej stylistyki nawiązują lampy, mała architektura i wagonik umieszczony na murze imitującym rampę. W obrębie placu zastosowano także kamień wapienny lub jego imitację.

W 2015r. planuje się realizację III etapu zadania pn. zagospodarowanie placu tak, aby było możliwe pełne wykorzystanie jego walorów, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Plac Benedyktyński www.jpeg

Gogolin plac_2.jpeg

Gogolin plac_3.jpeg

Wersja XML