Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania Komisji Europejskiej na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej.

Gogolin dn. 25.08.2014 r.

Kampania Komisji Europejskiej na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej.

Kampania promowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie włączając się w kampanię uświadamiającą na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej prosi o współpracę w propagowaniu istotnych informacji dotyczących uprawnień rodziców i dzieci w tych rodzinach.

W związku z rosnącą mobilnością  mieszkańców Unii Europejskiej rośnie liczba rodzin mających charakter międzynarodowy. W każdej rodzinie jej rozpad, to traumatyczne przeżycie dla wszystkich, a dla dzieci w szczególności. Jednak, gdy dochodzi do tego wydarzenia w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są jeszcze większe. Wśród rodziców świadomość istnienia instrumentów upraszczających sytuację prawną rodzin międzynarodowych jest zbyt mała. Kampania przekazuje informacje uświadamiające w kwestii opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia.

Wersje elektroniczne ulotek można znaleźć w serwisie EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114161:PL:HT
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114162:PL:HT
Filmy wideo można wyświetlać i udostępniać za pomocą kanału w portalu YouTube należącego do Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Aby móc przesłać film wideo na swoją stronę, należy skopiować kod osadzania z portalu YouTube:
https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-pl.do
https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-pl.do

Izabela Olczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Wersja XML