Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kulturalne Lato w Łodygowicach

Na zaproszenie Wójta Łodygowic delegacja Gminy Gogolin wzięła udział w uroczystym otwarciu Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach oraz gminnych obchodach dożynkowych. Uroczystości zorganizowano w ramach projektu Polsko – Czeskie Kulturalne Lato.

Ceremonię otwarcia nowego obiektu łodygowickiego Gminnego Ośrodka Kultury poprzedziła konferencja „Zwyczaje i obrzędy doroczne ze szczególnym uwzględnieniem lata i święta plonów w Polsce i Czechach. Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele miast i gmin partnerskich Łodygowic z Polski, Czech i Słowacji. Gminę Gogolin reprezentowali Burmistrz Joachim Wojtala oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek. Uczestnicy konferencji byli żywo zainteresowani tematyką kultywowania na Śląsku Opolskim bogatych tradycji i zwyczajów dożynkowych. Z zaciekawieniem obejrzeli nakręcony na terenie Gminy Gogolin film promujący te zwyczaje. Z okazji otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach Burmistrz J. Wojtala złożył Dyrektor GOK Renacie Talik serdeczne gratulacje dla kierownictwa, Pracowników oraz wszystkich zrzeszonych wokół placówki muzyków i artystów. Życzył dalszego prężnego rozwoju i twórczej kontynuacji wielu ciekawych i budzących żywe zainteresowanie społeczne projektów.

 

 

W niedzielnych, gminnych uroczystościach dożynkowych udział wzięła ponadto 7 osobowa delegacja samorządu Gminy Gogolin z Przewodniczącym Rady Miejskiej Franciszkiem Holeczkiem oraz Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Długoszem na czele. Po Mszy Dożynkowej odprawionej w kościele parafialnym w Łodygowicach Górnych rozpoczęła się część wieńcowa na boisku LKS „Słowian”. Starostowie dożynkowi przekazali tradycyjny bochen chleba Wójtowi Andrzejowi Piterze, a ten z kolei wszystkim obecnym gościom i delegacjom. Odbierając symboliczny bochenek chleba Burmistrz Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek przekazali serdeczne pozdrowienia od mieszkańców naszej gminy. Burmistrz podziękował jednocześnie za wieloletnią i owocną współpracę z Gminą Gogolin oraz za możliwość uczestnictwa naszych, gogolińskich zespołów w wielu kulturalnych wydarzeniach na Ziemi Żywieckiej. W części artystycznej gminnych dożynek udział wzięły zaproszone zespoły z Polski i Czech a wśród nich Zespół Mażoretek z Gogolina. Wicemistrzynie Polski wykonały kilka niezwykle ciekawych układów tanecznych, zyskując bardzo szybko sympatię publiczności i liczne brawa.

 

 

Wersja XML