Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2009

Prace społecznie użyteczne w 2009 r.

 

Rok 2009 jest kolejnym rokiem, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie realizuje prace społecznie użyteczne. Prace te są wykonywane na terenie całej Gminy Gogolin, przy ścisłej współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości.

Podstawą realizacji prac społecznie użytecznych w 2009 r. jest Porozumienie Nr 3 zawarte 9 marca 2009 r. pomiędzy Starostą Krapkowickim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, a Urzędem Miejskim w Gogolinie reprezentowanego przez Zastępcę Burmistrza. Porozumienie te wraz z aneksami zakłada wykonanie 8 tys. godz. prac społecznie użytecznych w okresie od 16 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

 

                     Brak opisu obrazka


 

Bilans zrealizowanych prac społecznie użytecznych zgodnie z Porozumieniem nr 3 w 2009 r.

Okres realizacji

Liczba osób bezrobotnych wykonujących prace

Liczba zrealizowanych godzin prac społecznie użytecznych

Wartość zrealizowanych godzin/ koszt Gminy

Wartość zrealizowanych godzin/ koszt Funduszu Pracy

 

2009 rok

 

16.03.-31.03.2009r.

18

415

1.079,00 zł

 

1.618,50 zł

 

02.04.-30.04.2009r.

26

900

2.340,00 zł

 

3.510,00 zł

 

04.05.-29.05.2009r.

25

875

2.275,00 zł

 

3.412,50 zł

 

01.06.-30.06.2009r.

36

1245

3.361,50 zł

 

5.104,50 zł

 

01.07.-31.07.2009r.

35

1290

3.508,80 zł

 

5.263,20 zł

 

03.08.-31.08.2009r.

36

1225

3.332,00 zł

 

4.998,00 zł

 

01.09.-30.09.2009r.

26

845

2.298,40 zł

 

3.447,60 zł

 

06.10.-30.10.2009r.

24

735

1.999,20 zł

 

2.998,80 zł

 

 

RAZEM

 

 

226

 

 

7530

 

20.193,90zł

 

30.353,10 zł

 


Szczegółowy wykaz wykonanych prac społecznie użytecznych na terenie miasta Gogolin w 2009 r.:

 

 

Wersja XML