Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki Konkursu Piękniejsza Gmina Gogolin

Podczas XXIV Dni Gogolina zostały ogłoszone wyniki konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin”. Konkurs skutecznie zmobilizował mieszkańców gminy do działalności na rzecz lokalnych środowisk.

W 2011r. z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i przy akceptacji Rady Miejskiej w Gogolinie ogłoszono konkurs „Piękniejsza Gmina Gogolin”, mający na celu aktywizację mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Konkurs miał na celu wyłonienie najaktywniejszego sołectwa lub dzielnicy w gminie Gogolin, najbardziej kreatywną grupę liderów oraz sołtysa lub przewodniczącego dzielnicy.

W ramach konkursu zostały ocenione przedsięwzięcia w następujących obszarach działań: promocja,  ekologia, aktywność, innowacyjność, zagospodarowanie przestrzeni, działania w ramach Akcji Wieś Przyszłości, wolontariat, oceniona została również jakość i umiejętność prezentacji dorobku sołectwa lub dzielnicy. Ocena konkursowa obejmuje działania mieszkańców sołectw i dzielnic od stycznia 2011 do 31 maja 2014r.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli sołectw i dzielnic oraz dwóch członków wskazanych przez burmistrza dokonywała oceny przez cały okres trwania konkursu. Jury w składzie:

 1. Irena Kubiczek (Chorula)
 2. Katarzyna Ledwig (Dąbrówka)
 3. Arnold Joszko (przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gogolinie)
 4. Patrycja Bugno  (przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gogolinie)
 5. Adela Dyga (Gogolin- Karłubiec)
 6. Sylwia Grobarek (Gogolin- Strzebniów)
 7. Krzysztof Klama (Górażdże)
 8. Tomasz Sochański (Kamień Śląski)
 9. Rajmund Biekiersz (Kamionek)
 10. Andrzej Kubiczek (Malnia)
 11. Ewelina Ledwoń (Obrowiec)
 12. Kornelia Gabrielczyk (Odrowąż)
 13. Beata Bekiersz (Zakrzów)

 

 

Wyniki konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin”:

I miejsce w konkursie w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica” zajęło Sołectwo Kamień Śląski (nagroda: 100 000 złotych).

II miejsce w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica” zajęła dzielnica Gogolin – Karłubiec (nagroda: 75 000 złotych).

III miejsce w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica” zajęło sołectwo Kamionek (nagroda 50 000 złotych).

Wyróżnienie w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica” i nagrodę 5000 złotych otrzymują: sołectwo Malnia, sołectwo Odrowąż i sołectwo Chorula.

Wyróżnienie w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica” i nagrodę 2000 złotych otrzymują: sołectwo Zakrzów, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Obrowiec, sołectwo Górażdże oraz dzielnica Gogolin – Strzebniów.

***

I miejsce w kategorii „Najbardziej aktywna Grupa Liderów” zajęła Grupa Liderów z Kamienia Śląskiego (Rada Sołecka, Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Ochotnicza Straż Pożarna oraz koło Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim) (nagroda: 7 000 złotych).

II miejsce w kategorii „Najbardziej aktywna Grupa Liderów” zajęła Grupa Liderów z Gogolina- Karłubca (Rada Sołecka, Stowarzyszenie Nasz Karłubiec) (nagroda: 5 500 złotych).

III miejsce w kategorii „Najbardziej aktywna Grupa Liderów” zajęła Grupa Liderów sołectwa Kamionek (Rada Sołecka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek) (nagroda: 3 500 złotych).

***

I miejsce w kategorii „Najbardziej kreatywny sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy” zajął Pan Zbigniew Kawa- sołtys Kamienia Śląskiego (nagroda: 3 000 złotych).

II miejsce w kategorii „Najbardziej kreatywny Sołtys/Przewodniczący Zarządu Dzielnicy” zajęła Pani Waltrauda Wicher- przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Karłubiec (nagroda: 2 000 złotych).

III miejsce w kategorii „Najbardziej kreatywny Sołtys/Przewodniczący Zarządu Dzielnicy” zajęła Pani Sabina Placheta -sołtys Kamionka (nagroda: 1 500 złotych).

***

Nagrody w kategorii „Najbardziej aktywne sołectwo/ dzielnica”  zostaną przeznaczone na następujące cele:  

Sołectwa Malnia, Chorula i Odrowąż nagrodę w wysokości 5000zł, sołectwa Zakrzów, Dąbrówka, Obrowiec, Górażdże oraz Dzielnica Gogolin – Strzebniów nagrodę w wysokości 2000zł przeznaczają na działalność statutową, wsparcie działalności świetlic, zakup potrzebnego wyposażenia i organizację przedsięwzięć materialnych.

Nagrody w kategorii „Najbardziej aktywna Grupa Liderów” zostaną przeznaczone na następujące cele:  

Nagrody w kategorii  „Najbardziej kreatywny sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy” zostaną przeznaczone na następujące cele:  

Wersja XML