Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców 16.07.2014r.

W dniu 16.07.2014r. (środa) o godz. 19.00 w „Przybudówce” PSP nr 3 
odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy Karłubiec 

Porządek zebrania.

1. Przedstawienie porządku zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Wybór protokolanta  zebrania.

3. Przedstawienie sprawozdania z poprzedniego zebrania.

4. Omówienie konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin”

5. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody w konkursie.

5. Sprawy bieżące

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania

Wersja XML