Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DSS i DPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, że zmianie uległ średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domów pomocy społecznej i domów spokojnej starości, w związku z czym zmienia się podstawa ustalenia odpłatności za pobyt w/w jednostkach:

Więcej informacji o pobycie w domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości można uzyskać u pani Beaty Worotniak - specjalisty pracy socjalnej OPS w Gogolinie, pod numerem telefonu 77 4076069.

Wersja XML