Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prelekcja firmy ZPUE

W dniu 17 czerwca odbyło się szkolenie firmy ZPUE na temat" Prezentacja wyrobów produkcji ZPUE S.A. dedykowanych dla energetyki zawodowej oraz przemysłu" w Kędzierzynie - Koźlu. Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia z branży energetycznej takie jak:

1.Rozdzielnice nN – zakres produkcji, realizacje;

2.Rozdzielnice SN – możliwości konstrukcyjno-produkcyjne;

3.Kontenerowe stacje transformatorowe – przegląd rozwiązań konstrukcyjnych;

4.Napowietrzne Rozłączniki SN przystosowane do pracy w sieci Smart – Grid;

5.Przykładowe realizacje dedykowane dla OZE.

 

 

Wersja XML