Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały

PDFUchwała Nr XXVII_285_2013 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII_285_2013 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015.pdf

PDFUchwała budżetowa gmina Gogolin 2013.pdf

PDFBudżet zal 2 gmina Gogolin 2013.pdf

PDFBudżet zal 5 gmina Gogolin 2013.pdf

PDFBudżet zal 8 gmina Gogolin 2013.pdf

PDFUchwała Nr XXIV 252 2012 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

PDFUchwała Nr XXII 228 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała Nr XVIII 193 2012 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin.pdf

PDFUchwała Nr XV 169 2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawiena pogrzebu.pdf

Wersja XML