Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klub Aktywnego Bezrobotengo

KLUB AKTYWNEGO BEZROBOTNEGO

Dnia 3 lutego 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne Klubu Aktywnego Bezrobotnego dla osób długotrwale korzystających z pomocy z powodu bezrobocia. W pierwszym spotkaniu prowadzonym przez Panią Kierownik Ośrodka wzięła udział Pani Iwona Konowalik liderka Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach oraz pracownicy socjalni odpowiedzialni za prowadzenie Klubu Aktywnego Bezrobotnego. Licznie przybyli podopieczni wypełnili ankiety, które pozwolą na dobranie tematów rozmów i kursów do potrzeb grupy. Głównym celem Klubu jest pomoc podopiecznym w efektywnym poszukiwaniu pracy. W ramach Klubu będą odbywać się cykliczne spotkania grupowe, które będą prowadzone przez pracowników socjalnych oraz Panią Iwonę Konowalik z PUP Krapkowice. Spotkania w grupie mają sprzyjać wzajemnemu wsparciu oraz wymianie doświadczeń wynikających ze spotkań i rozmów z pracodawcami. Klub Aktywnego Bezrobotnego ma za zadanie pobudzić i zmotywować osoby bezrobotne do bardziej aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażyć je w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. Podopieczni wyrażający chęć uczestnictwa w Klubie Aktywnego Bezrobotnego dzięki pomocy pracowników socjalnych będą mieli dostęp do najnowszych ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach oraz informacji o planowanych kursach i szkoleniach. Uczestnicy będą mieli  zapewnioną pomoc w kontaktach z Urzędem Pracy i  potencjalnymi pracodawcami oraz dostęp do komputera w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy ma zwiększyć szansę na znalezienie pracy, nie tylko dlatego, że zajęcia podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, ale także uczą nowych umiejętności i uświadamiają, że warto być osobą aktywną.

Więcej informacji na temat działalności Klubu można uzyskać u pracowników socjalnych pod nr tel. (77) 4076066 lub (77) 4076067.

 

 

Wersja XML