Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

pozostałe ulgi i uprawnienia

 

 

Pozostałe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.

 

 
 

 

1.     Zwolnienie od podatków lokalnych.

 

Osoby niepełnosprawne (niewidome, głuchonieme, niedołężne) są zwolnione z płacenia podatku od posiadanych psów (będących pomocą dla tych osób) na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (niezdolności do pracy, inwalidztwie).

 

 

 

2.     Ulgi pocztowe.

 

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z bezpłatnej usługi doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły opłacony list i wrzucić go do skrzynki.

 

Z powyższego prawa mogą skorzystać:

 

 1. osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego;

 

 1. osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji ( I grupa inwalidzka); 

 

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

  

 

4.     Ulga do muzeum.

 

Przysługuje osobom niepełnosprawnym (i ich opiekunom) po okazaniu odpowiedniej legitymacji.

 

 

5.     Ulgowa opłata paszportowa.

 

Przysługuje ona:

 

 1. rencistom, osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj schorzenia, a także współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

 

 1. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

 

 …materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach.

Wersja XML