Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

karta parkingowa

 

ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

karta prakingowa

 
 

Zgodnie z ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym”, prawo posiadania karty parkingowej przysługuje osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

 

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ruchowo upoważnia kierującego takim pojazdem do niestosowania się do wybranych znaków drogowych takich jak:

 

 

 1. zakaz ruchu w obu kierunkach (B1);
 2. zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednoślad.(B3);
 3. zakaz wjazdu autobusów (B3a);
 4. zakaz wjazdu motocykli (B4);
 5. zakaz wjazdu motorowerów (B10);
 6. zakaz postoju (B35);
 7. zakaz postoju w dni nieparzyste (B37);
 8. zakaz postoju w dni parzyste (B38);
 9. strefa ograniczonego postoju (B39);

 

 

Kartę parkingową wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – wszelkie formalności należy załatwiać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Kartę wydaje się osobie o obniżonej sprawności ruchowej na podstawie wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

 

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 2. 1 zdjęcie;

 

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu, aktualnie opłata wynosi 25 zł.

 

 

 

…materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOPSRWANYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach. 

Wersja XML