Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Polski Związek Niewidomych został powołany do życia w 1951 roku. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, organizacją samopomocową, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Zrzesza prawie 75.000 osób, dorosłych i dzieci, niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

Biorąc pod uwagę czas i stopień utraty lub osłabienia widzenia i wynikające z tego potrzeby rehabilitacyjne członkowie Polskiego Związku Niewidomych to:

 

·         osoby niewidome, czyli te, które urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed ukończeniem 5 roku życia.

 

·         osoby ociemniałe, czyli te, które utraciły wzrok po 5 roku życia.

 

·         osoby słabo widzące, czyli te, które tracą wzrok w przebiegu różnych schorzeń.

 

Polski Związek Niewidomych jest członkiem międzynarodowych organizacji: Światowej Unii Niewidomych (WBU) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU).

 

 

CELE  i  ZADANIA  POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

 

1.      Objęcie opieką i wsparciem wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok.

2.      Nauczenie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania różnych czynności technikami pozawzrokowymi.

3.      Przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie a aktywny nurt życia społeczno-zawodowego.

 

 

Polski Związek Niewidomych prowadzi poradnictwo i udziela informacji osobom niewidomym na temat rehabilitacji, leczenia, zatrudniania, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie i pomoce dydaktyczne a także rozwiązywania różnych problemów życiowych.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z rożnych form rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących można znaleźć na stronie

www.pzn.org.pl

 

 

 

BIURO  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

tel. +48  22 831 33 83,  +48  22 887 60 86

faks.  635 76 52

e-mail: pzn@pzn.org.pl

www.pzn.org.pl

Wersja XML