Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gdy spotkasz osobę niewidomą

Osoby niewidome poruszają się samodzielnie, pracują zawodowo, załatwiają sprawy w urzędach, robią zakupy, korzystają ze środków lokomocji, z placówek kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. Wiele osób niewidomych z łatwością wykonuje różne czynności i nie lubi, żeby im pomagać.

 

Pomóż niewidomemu, gdy cię o to poprosi, albo gdy zauważysz, że czuje się niepewnie lub jest zdezorientowany

 

Biała laska, którą osoba niewidoma posługuje się przy chodzeniu, powinna zwrócić twoją uwagę. Nie przechodź wówczas obojętnie. Przyjrzyj się życzliwie człowiekowi, któremu niewielkim wysiłkiem możesz pomóc. Sytuacja w jakiej się z nim spotkasz i jego zachowanie podsuną ci rodzaj i formę pomocy.

 

JEŻELI NIE WIESZ JAK NALEŻY POSTAPIĆ przede wszystkim staraj się zachować w sposób naturalny, unikaj okazywania nadmiernego współczucia i nie próbuj pomagać więcej niż trzeba.

 

ROZMAWIAJĄC Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ pamiętaj, że jest takim samym człowiekiem jak ty, interesuje się tym samym, czym inni ludzie. Nie musisz unikać tematu utraty wzroku, ale nie należy rozmawiać tylko o tym. Słowa „widzieć” używaj równie często w czasie rozmowy z osobą widzącą. Będzie to zupełnie naturalne. Kieruj wypowiedź wprost do niewidomego, nie traktuj towarzyszącej mu osoby jako tłumacza.

 

GDY SŁUCHASZ OSOBY NIEWIDOMEJ potwierdzaj to w sposób werbalny wtrącając np. „tak”, „rozumiem”.

 

INFORMUJ DYSKRETNIE NIEWIDOMEGO CO SIĘ DZIEJE wchodząc do pokoju, biura itp., powiedz mu kto lub co się w nim znajduje.

 

 

ZASYGNALIZUJ SWOJE PRZYBYCIE przedstaw się gdy wchodzisz do pokoju, w którym znajduje się osoba niewidoma. Uprzedź ją także kiedy się oddalasz.

 

 

PROPONUJĄC ZAJĘCIE MIEJSCA nie staraj się posadzić niewidomego na krześle. Wystarczy, jeśli położysz jego rękę na oparciu.

 

W CZASIE POSIŁKU…..

GDY NIEWIDOMY KORZYSTA Z PSA PRZEWODNIKA…

WIDZĄC NIEWIDOMEGOW URZĘDZIE…

GDY POTRZEBNY JEST PODPIS OSOBY NIEWIDOMEJ….

 

Te i inne jak najbardziej normalne sytuacje życiowe czasami są dla nas wielkim problemem, gdy spotkamy się z osobą niepełnosprawną nie wiemy jak mamy się zachować. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości przeczytaj ulotkę Polskiego Związku Niewidomych, a wszystko stanie się jasne i proste.

 

BIURO  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

tel. +48  22 831 33 83,  +48  22 887 60 86

faks.  635 76 52

e-mail: pzn@pzn.org.pl

www.pzn.org.pl

 

Wersja XML