Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP Kamień Śląski

Jednostka straży ochotniczej powstała w Kamieniu Śląskim w roku 1890 na terenie dawnego hrabstwa Strachwitz. W roku 1933 straż z zabudowań zamkowych została przeniesiona do siedziby dzisiejszej stacji wodociągowej. Pierwszym wozem strażackim był zaprzęg konny z pompą ręczną. W 1940 roku straż otrzymała samochód bojowy, który to po zakończeniu wojny został zarekwirowany. W kolejnych latach do gaszenia pożarów ponownie używano wozy strażackiego z zaprzęgiem konnym. W roku 1950 straż wzbogaciła się o przyczepę z wyposażeniem gaśniczym, którą zaczepiało się do ciągnika. W roku 1967 wybudowano nowy boks garażowy, w tym samym czasie OSP otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu samochód bojowy z motopompą i sprzętem gaśniczym na Starze 20. W roku 1974 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej przekazała naszej jednostce OSP samochód Star 28 ze zbiornikiem wodnym.

 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śląskim

Brak opisu obrazka

 

W roku 1976 rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Członkowie OSP brali czynny udział w pracach budowlanych. Obiekt oddano do użytku wraz z zapleczem gospodarczym w 1980 roku. Jednostka zawsze brała czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i przeglądach operacyjnych. W roku 1987 za zajęcie czołowego miejsca w takim przeglądzie, decyzją komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała nowy samochód gaśniczy ze zbiornikiem i motopompą (Star 200), który używany jest do dnia dzisiejszego.

 

Członkowie naszej OSP oprócz realizacji swoich zadań ratowniczo-gaśniczych wykonują szereg prac modernizacyjnych i remontowych w remizie OSP i terenie do niej przyległym. Strażacy są bardzo zaangażowani w życie naszej wsi i parafii, biorą udział w wielu pracach na rzecz naszej miejscowości. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym sołectwa, są organizatorami bądź współorganizatorami szeregu imprez kulturalnych i sportowych. Działacze OSP swoim pozytywnym przykładem potrafią przyciągnąć młodzież, która bardzo chętnie wstępuje w jej szeregi.

 


Dnia 12.06.2004r. OSP Kamień Śląski otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

 

Brak opisu obrazka

Uroczystość przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej podczas obchodów 900-lecia Kamienia Śląskiego w dniu 12 czerwca 2004r.

 

Brak opisu obrazka

Poświęcenie sztandaru przez ks. Hermana Piechotę.

 

Brak opisu obrazka

Przekazanie sztandaru przez Prezesa ZW OSP dh Andrzeja Borowskiego.

 

Brak opisu obrazka

Odebranie sztandaru przez poczet sztandarowy.

 

Brak opisu obrazka

Uroczysty przemarsz.

 

 


 

W dniu 20 maja 2006. miały miejsce obchody Dnia Strażaka w naszej miejscowości. Najpierw odbyła się msza święta w intencji żyjących i zmarłych strażaków. Po mszy Ks. Proboszcz Walter Lenart dokonał poświęcenia nowego samochodu pożarniczego, który otrzymała miejscowa jednostka. Później miało miejsce spotkanie strażaków i ich gości w sali OSP zakończone zabawą taneczną.

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

Wersja XML