Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisali porozumienie

Burmistrz Joachim Wojtala podpisał w Morawicy Porozumienie na Rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Gmina Gogolin znalazła się wśród czternastu sygnatariuszy tego dokumentu.

Porozumienie podpisano podczas plenarnego spotkania członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, które odbyło się 12 – 13 maja 2014 r. w Gminie Morawica w województwie świętokrzyskim. Celem przedsięwzięcia jakim jest utworzenie Sieci jest wykorzystanie walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych i ładu przestrzennego na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w obrębie miejscowości. Podczas spotkania w którym uczestniczyli również parlamentarzyści, Wojewoda Świętokrzyski oraz Wójt Gminy Morawica, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński przedstawił prezentację „Sieć Najciekawszych Wsi jako markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w Polsce” omówił także kryteria dotyczące wyboru wsi tworzących Sieć. Beata Szybińska reprezentująca Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa omówiła natomiast pilotażowy program realizowany w ramach Sieci, finansowany z środków FPPdR.

Uczestnikami podpisanego Porozumienia zostały gminy wiejskie i wiejsko – miejskie, cechujące się wysokimi walorami dziedzictwa materialnego, ładu przestrzennego i krajobrazu. W skład Prezydium Sieci Najciekawszych Wsi wchodzą: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala (przewodniczący), Wójt Dzierżoniowa Marek Chmielewski, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek oraz Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman.

*****

W programie spotkania w Gminie Morawica sporo uwagi poświęcono również zagadnieniom oświatowym. Zarządzanie oświatą w małych i średnich gminach było tematem przewodnim pierwszego dnia spotkania. Prezentację ukazującą przyjęte w gminie  rozwiązania przedstawił gospodarz konferencji Wójt Morawicy Marian Buras. Zebrani poznali zastosowane mechanizmy funkcjonowania gminnej oświaty, opartej w dużej mierze na zespołach szkół i szkołach stowarzyszeniowych. Łączenie szkół podstawowych z gimnazjami, jak podkreślał Wójt okazało się być dobrym posunięciem organizacyjnym, które przynosi gminie korzyści, w tym ograniczenie wydatków własnych na utrzymanie placówek. Działalność 2 największych zespołów szkolnych przedstawili dyrektorzy jednostek oświatowych w  Morawicy i Bilczy. W swoich wystąpieniach podkreślili mnogość działań nie tylko dydaktycznych, ale służących rozwijaniu zainteresowań uczniów, dbałości o zachowanie tradycji regionu, wykorzystując do tego zaangażowanie i kreatywność nauczycieli W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję odwiedzić wspomniane zespoły szkół, jak również małą wiejską szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie. W trakcie zwiedzania obiektów można było przyjrzeć się wyposażeniu placówek w pomoce dydaktyczne, zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, poznać rozwiązania organizacyjne, które usprawniają zarządzanie oświatą. Członkom delegacji zaprezentowali się również utalentowani artystycznie uczniowie szkół.

 

 

Wersja XML