Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu - Powiat Krapkowicki

Przyznana dotacja z Powiatu Krapkowickiego:

W dniu 8 maja 2014 roku Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłosił wyniki naboru:

wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek otrzymało dotację w kwocie 2500 zł na realizację zadania pt.„Organizacja Festynu Letniego 2014”.

Informacja ze strony:

http://www.powiatkrapkowicki.pl/informator/organizacje-pozarzadowe/

Więcej informacji na stronie: www.powiatkrapkowicki.pl

Wersja XML