Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu - kultura fizyczna

Przyznana dotacja z Powiatu Krapkowickiego

W dniu 24 kwietnia 2014 roku Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłosił wyniki naboru:

- wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.  – Ludowy Klub Sportowy  ”Huragan”  Kamionek otrzymał dotację w kwocie 1000 zł na realizację zadania pt. Prowadzenie szkolenia sportowego i zawodów dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa Kamionek i Kamień Śląski w Piłce Nożnej w okresie 2014 r.”

Informacja ze strony:

http://www.powiatkrapkowicki.pl/informator/organizacje-pozarzadowe/

Więcej informacji na stronie: www.powiatkrapkowicki.pl

Wersja XML