Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na najaktywniejsze koło SEP - rok 2014

Rozstrzygnięty został Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP za 2013 rok. Komisja konkursowa obradowała na terenie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, przewodniczył jej Andrzej Klaczkowski.

 

Poniższe wyniki Konkursu opracowano na podstawie „Sprawozdania Komisji Konkursowej Kół z weryfikacji „Konkursu o tytuł najaktywniejszego Koła SEP’ za rok 2013”.

 

Skład komisji konkursowej

 

Struktura kół zgłoszonych do konkursu

W konkursie uczestniczyło 36 Kół z 14 oddziałów:

 

Zestawienie części wyników konkursu:

 

Tab. 2. Grupa „B” (koła zakładowe od 31 do 60 członków)

Nazwa Koła

Oddział

Lokata

Koło SEP przy WAT (Stanisław Konatowski)

EIT - Warszawa

I

Koło SEP nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej (Jerzy Leszczyński)

Wrocławski

II

Koło SEP nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki O. Wrocławski (Krzysztof Kogut)

Wrocławski

III

Koło SEP nr 1 przy PSE Południe (Andrzej Czajkowski)

Zagł. Węgl.

IV

Koło SEP przy RWN Kielce (Zygmunt Maj)

Kielecki

V

Koło SEP nr 26 przy PGE Elektrownia Opole (Rafał Kurzywilk)

Opolski

VI

Koło SEP przy EMITEL Sp. z o.o. (Józef Borowiak)

Poznański

VII

Koło SEP nr 24 Region Strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielski przy Tauron Dystrybucja S.A. (Andrzej Bonkosch)

Opolski

VIII

Informacja ze strony: www.sep.com.pl

 

 

 

 

Wersja XML