Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności Klubu Aktywnego Bezrobotnego

Sprawozdanie z działalności z Klubu Aktywnego Bezrobotnego

Klub Aktywnego Bezrobotnego rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2011r. Projekt skierowany jest do podopiecznych OPS w Gogolinie, którzy są długotrwale bezrobotni, nie radzą sobie z poszukiwaniem pracy oraz potrzebują motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy. W projekcie uczestniczy 36 osób, a na cotygodniowych spotkaniach z pracownikami socjalnymi – panią Beatą Sobczuk i Katarzyną Jurecką - bezrobotni mają dostęp do najnowszych ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach oraz aktualnych ofert szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkania są także prowadzone przez liderkę Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach – panią Iwonę Konowalik.  Dla potrzeb zindywidualizowania spotkań grupa uczestników Klubu została podzielona na dwie grupy - zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i posiadanym doświadczeniem. Zajęcia prowadzone przez panią Iwonę Konowalik mają  formę warsztatów, podczas który uczestnicy nabywają i uzupełniają wiedzy i umiejętności potrzebne do aktywnego poszukiwania pracy. Dotychczasowe zajęcia dotyczyły m.in. sposobu myślenia w kontekście podejścia do poszukiwania pracy. Początkowo spotkania w ramach Klubu Aktywnego Bezrobotnego odbywały się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, jednak na wyraźną prośbę uczestników, od miesiąca marca 2011 r. spotkania organizowane są raz w tygodniu - we wtorki. Podczas spotkań podopieczni mogą korzystać z komputera, drukarki i kserokopiarki. Dzięki działalności Klubu jedna z uczestniczek programu podjęła już zatrudnienie. Działalność Klubu Aktywnego Bezrobotnego zakłada także organizację spotkań z przedstawicielami lokalnych firmy oferujących pracę, w celu bezpośredniego kontaktu i przedstawienia warunków zatrudnienia. Na jedno ze spotkań Klubu przybył przedstawiciel Zakładu Pracy Chronionej z Bytomia z ofertą pracy skierowaną do mężczyzn z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na stanowisko pracownika ochrony. W planach jest także zorganizowanie spotkania z osobą odpowiedzialną za staże z PUP Krapkowice w celu przedstawienia ofert stażowych.

Aktualne oferty pracy można znaleść na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach: http://www.pup-krapkowice.pl/main/szukaj,3,,,,,.html

 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 
Wersja XML