Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program stypendialny Edukacyjnej Fundacji Czerneckich EFC

Program stypendialny AKROPOL

Trwa nabór w ramach programu stypendialnego AKROPOL, który skierowany jest do uczniów III klas gimnazjum, którzy są mieszkańcami gmin wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczonego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy średnią ocen minimum4,0.       W ramach programu będzie można otrzymać:

W celu otrzymania stypendium, gminazjaliści będa musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 13 najlepszych polskich liceów, które przyjmować będą stypendystów Edukacyjnej Fundacji Czerneckich EFC z danego województwa. Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora Województwa Pani Anety Horożanieckiej: nr tel. 609873745, e-mail: , lub na stronie internetowej www.efc.edu.pl.

 

Wersja XML