Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Instytut Turystki w Krakowie Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Inwestycja w siebie miarą Twojego Sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 45. rok życia, pozostają bez zatrudnienia, a także wyrażają chęć:

§         znalezienia wymarzonej pracy,

§         zdobycia nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji,

§         podniesienia swoich kompetencji językowych,

§         poznania skutecznych technik autoprezentacji i autopromocji.

Projekt przewiduję organizację szkolenia z zakresu agroturystyki i ekoturystyki od A do Z, obsługi placówek turystycznych, kosmetologii, artystycznego wizażu z elementami florystyki i bukieciarstwa, a także kurs języka angielskiego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Opolu,

przy ul. Powstańców Śląskich 26 lub pod nr tel. (77) 454 38 26,

e-mail: sukces45@itk.krakow.pl

 

Wersja XML