Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe zasady ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka konieczne będzie przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, które będzie potwierdzać, że matka dziecka była pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. W związku z czym informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 163 poz. 1305 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży (treść Rozporządzenia poniżej), uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 października 2009 r. i zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego niezbędnego przy ubieganiu się od dnia 01.11.2009 r. o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka oraz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”).

Osoby, które złożą wniosek o powyższe świadczenie po dniu 31 października 2009 r., zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego na druku wskazanym w wymienionym powyżej rozporządzeniu. Wnioski złożone bez zaświadczenia lekarskiego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

PDFRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieku medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.pdf

Wersja XML