Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na nowo-Potrzebni od zaraz” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje przeszkolenie 40 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku powyżej 45 roku życia z terenu woj. opolskiego w zawodach – Opiekun osób niepełnosprawnych (20 osób) oraz Asystent osoby niepełnosprawnej (20 osób). Ponadto przewiduje się kompleksowe wykształcenie oraz przygotowanie praktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W projekcie przewiduje się wsparcie uczestników w formie: bezpłatnych szkoleń zawodowych, językowych, z zakresu obsługi komputera, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego, zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia, stypendiów szkoleniowych, praktyk i staży. Więcej informacji znajduje się Regulaminie uczestnictwa zamieszczonym poniżej.

DOCREGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.doc

DOCFormularz zgloszeniowy.doc

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Wersja XML