Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III edycja projektu systemowego

  Brak opisu obrazka                                                                 Brak opisu obrazka
                                                                                 

III edycja projektu systemowego pn. „Drogowskaz” rozpoczęta

 
Od 2 sierpnia 2010 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie rozpoczął realizację projektu systemowego pn. „Drogowskaz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 71.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, zgodnej z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, wyłoniono 12 uczestników projektu, w tym 9 mężczyzn i 3 kobiety. Wśród zakwalifikowanych Beneficjentów 6 osób kontynuuje swój udział w projekcie.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęcie działaniami w  ramach aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej.
 

Więcej informacji wraz z Regulaminem uczestnictwa w projekcie można znaleść w zakładce POKL!!!

Wersja XML